Unia Polsko‑Litewska w polityce rolnej

Uroczyste podsumowanie roku 2021 Litewskiej Izby Rolniczej (lit. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai), które odbyło się 2 grudnia w Kownie, było dobrą okazją do zacieśnienia międzynarodowego partnerstwa oraz wymiany spostrzeżeń dotyczących bieżącej sytuacji w hodowli i na rynkach rolnych.

tekst i zdjęcia: Michał Krukowski

Litwa boryka się z podobnymi problemami co Polska, związanymi głównie z polityką Europejskiego Zielonego Ładu oraz koniecznością zabezpieczenia granicy swojego państwa przed napływem nielegalnych imigrantów z Białorusi. W niedalekiej przyszłości kluczowe dla Polski, Litwy i krajów Trójmorza może być mówienie jednym głosem w dyskursie na temat kształtu europejskiego rolnictwa, co miało szczególny wydźwięk podczas rozmów litewskiego ministra rolnictwa Kęstutisa Navickasa i prezesa Litewskiej Izby Rolniczej Arunasa Svitojusa z polską delegacją na czele z wiceprezydentem PFHBiPM, prezesem W-MZHBM Andrzejem Steckiewiczem i wiceprezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosławem Borowskim.

Od lewej: dyrektor Biura Litewskiej Izby Rolniczej Sigitas Dimaitis, wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosław Borowski, wiceprezydent PFHBiPM Andrzej Steckiewicz oraz prezes Litewskiej Izby Rolniczej Arunas Svitojus

Tematami poruszanymi w kontekście niepewnej przyszłości były również drożejące środki do produkcji rolnej i ceny energii, wpływ pandemii COVID-19 na rynki oraz wypracowywanie mechanizmów zwiększających opłacalność produkcji. Minister Novickas podkreślał w swoim wystąpieniu, jak cenne jest międzynarodowe partnerstwo branżowe, zwłaszcza w rolnictwie. Stanowczo sprzeciwiał się nadmiernym regulacjom obciążających rolnika przesadną biurokracją. Podkreślił, że Polska podobnie jak Litwa ma bardzo dobre warunki do produkowania najwyższej jakości żywności i nie należy tego ograniczać w takim stopniu, jaki proponują założenia unijnego Zielonego Ładu. Wiceprezes Borowski dodał, że z niewiadomych mu przyczyn brukselska polityka zmierza do tego, by Europa stała się importerem żywności, często bardzo złej jakości, nie zaś jej eksporterem, zachowując tym samym możliwości zarabiania na jej sprzedaży.

Spotkanie było także swoistym podsumowaniem kilkuletniego zacieśniania więzi między organizacjami. Litewska Izba Rolnicza gościła na Wystawie Bydła Mlecznego w Ostródzie w lutym 2020 r., a wiceprezydent PFHBiPM brał udział w konferencji „Friends Brot” organizowanej w Wilnie. Podkreśleniem wagi sąsiedzkiej przyjaźni było podjęcie, z inicjatywy Andrzeja Steckiewicza, przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego uchwały o nadaniu Złotej Honorowej Odznaki WMZHBM prezesowi Litewskiej Izby Rolniczej Arunasowi Svitojusowi oraz dyrektorowi Biura Izby Sigitasowi Dimaitisowi. Zwieńczeniem wydarzenia było uroczyste wręczenie symbolu przyjaźni.

Od lewej: minister rolnictwa Republiki Litewskiej Kęstutis Navickas, prezes Litewskiej Izby Rolniczej Arunas Svitojus oraz wiceprezydent PFHBiPM Andrzej Steckiewicz

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka od 2016 r. współpracuje z dwoma litewskimi związkami hodowców: Związkiem Hodowców Bydła Czarno-Białego (Lithuanian Black & White Cattle Improvement) oraz Związkiem Hodowców Bydła Czerwonego (Lithuanian Red Cattle Improvement Association). W tym czasie w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM zgenotypowano 3963 litewskie samice (z czego w 2021 r. aż 1995). Dobra współpraca ze związkami litewskimi jest nieustannie zacieśniana. 

Zbliżające się wydarzenia