UZNANIE DLA PRACOWNIC PFHBiPM

Z prawdziwą dumą informujemy, że decyzją rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2017 roku nasze koleżanki – Elżbieta Gandecka i Grażyna Jendrysiak-Lipietta – zostały uhonorowane odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”. Odznaczenie to przyznawane jest osobom, które angażowały się społecznie w przygotowywanie materiałów szkoleniowych dla studentów, współpracowały w pozyskiwaniu danych do prac naukowych, prowadziły zajęcia praktyczne i warsztaty, a także uczestniczyły w opracowywaniu projektów badawczych.
Ceremonia wręczenia odznak odbyła się 4 października br. w auli wrocławskiej uczelni, a dekoracji dokonał rektor Uniwersytetu Przyrodniczego Tadeusz Trziszka. Koleżankom, które zostały uhonorowane tymi zaszczytnymi odznaczeniami, serdecznie gratulujemy!
mu. fot. Tomasz Lewandowski

Zbliżające się wydarzenia