Wartości hodowlane i wyniki Indeksu Ekonomicznego (IE) dla sezonu 2020.1 zostały opublikowane

Centrum Genetyczne (CGen) PFHBiPM zamieściło nowe rankingi buhajów, najlepszych samic i stad oraz podsumowania genotypowania bazujące na wynikach oceny wartości hodowlanych z sezonu 2020.1. Aktualne wartości indeksów są dostępne na stronie cgen.pl/indeksy po wycenie, która miała miejsce ósmego kwietnia bieżącego roku.

tekst: Agnieszka Nowosielska, PFHBiPM

Zazwyczaj zmiany w uszeregowaniu zwierząt pomiędzy sezonami są konsekwencją pozyskania nowych obserwacji oraz objęcia oceną nowych osobników. W tym sezonie zmiana pozycji w rankingach opartych na indeksach IE i PF wynika także ze zmiany bazy genetycznej. Więcej informacji o zmianie bazy znajduje się w numerach 2 i 3 „Hodowli i Chowu Bydła”.

W rankingu buhajów zaktualizowano wartości dla wszystkich dotychczasowych sztuk. Dodatkowo opublikowano informacje o 10 najlepszych buhajach pod względem Indeksu Ekonomicznego w sezonie 2020.1. Od aktualnej oceny IE dla nowych buhajów będzie publikowany po podpisaniu umowy pomiędzy Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a podmiotem oferującym nasienie buhajów na polskim rynku. Umowa zakłada niewielkie opłaty za udostępnienie informacji o Indeksie Ekonomicznym buhajów. Jego opracowanie zostało całkowicie sfinansowane przez hodowców w imieniu, których działa PFHBiPM. Dlatego podmiotom sprzedającym nasienie buhajów na polskim rynku została przedstawiona propozycja współfinansowania utrzymania tego indeksu. Cieszymy się, że pierwsze firmy bez problemu podpisały umowę i cały czas napływają kolejne. W ramach podjętej współpracy na naszej stronie będziemy publikować IE nowych buhajów wskazanych przez te firmy.

Na podstawie wyników z sezonu 2020.1 zaktualizowano wyniki oceny genomowej samic zamieszczone w podsumowaniu genotypowania, które są dostępne dla hodowców zlecających genotypowanie w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM. Zestawienia przygotowywane przez CGen, poza wartościami hodowlanymi oszacowanymi przez Instytut Zootechniki, zawierają wartości IE dla zwierząt zgenotypowanych w aktualnym sezonie, a także wszystkich ocenionych genomowo zwierząt ze stada. Dostęp hodowców do podsumowania genotypowania wymaga logowania. Hodowców genotypujących, którzy do tej pory nie korzystali z tego narzędzia, zapraszamy do kontaktu z doradcami hodowlanymi PFHBiPM lub pracownikami Centrum Genetycznego.

Wkrótce umożliwimy porównanie wartości IE zwierząt ze średnimi wartościami osiąganymi w populacji oraz opublikujemy graniczne wartości IE wyróżniające 20% najlepszych zwierząt oraz stad w kraju.

Za publikacją wartości hodowlanych – IZ PIB. 

Zbliżające się wydarzenia