Wspomnienie o zmarłej Koleżance

20 listopada 2017 r., po długiej walce z ciężką chorobą, zmarła nasza Koleżanka, śp. Ewa Tomaszewicz.

Ewa urodziła się 12 września 1968 r. w Olsztynie, gdzie ukończyła Akademię Rolniczo-Techniczną. Od początku była związana z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Pełniła funkcję kierownika ds. oceny w Regionie Oceny Parzniew. Brała aktywny udział w pracach Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, od marca 2003 r. pełniąc początkowo funkcję kierownika, a następnie dyrektora Biura MZHiPM. W uznaniu zasług, decyzją Zarządu PFHBiPM została odznaczona Złotą Honorową Odznaką Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Ewa dała się poznać jako osoba sumienna, lojalna i głęboko oddana sprawom hodowców bydła mlecznego. Była człowiekiem silnego charakteru, niezłomnym, odważnym i nade wszystko dzielnym, zwłaszcza w ostatnich dniach.

Cześć jej pamięci.

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl