Zarządzaj mikroflorą w oborze. To się opłaci!

Odżywianie, zdrowie i czyste środowisko zwierząt to 3 filary, na które trzeba zwracać szczególną uwagę, aby zagwarantować jakość produkcji zwierzęcej. Obecnie wydaje się, że to środowisko w którym bytują zwierząt stanowi ważny obszar postępu.

Autor: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Global

Patrząc na gospodarstwo mleczne oczami mikrobiologa, widzimy, że pasza, jelita zwierzęcia, ściółka krowy, budynek i odpady organiczne to złożone ekosystemy pomiędzy którymi niezbędna jest równowaga. Dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania mikrobiologiczne, które pomagają w zarządzaniu nimi. Tak jest na przykład w przypadku drożdży probiotycznych, które pozytywnie wpływają na mikroflorę żwacza, prowadząc do lepszego trawienia, wydolności i dobrego samopoczucia. W ten sam sposób modyfikatory kiszonki pomagają lepiej kontrolować fermentację i konserwację paszy poprzez ukierunkowanie jej mikroflory.

Wyściółka dla zwierząt i obornik lub gnojowica – a także zabrudzone powierzchnie podłóg – są siedliskiem ważnych populacji drobnoustrojów w stałym kontakcie ze zwierzętami. Optymalizacja równowagi tych mikrobiologicznych ekosystemów poprzez budowanie i zarządzanie ściółką to cenny sposób na utrzymanie bezpiecznego środowiska dla zwierząt przy jednoczesnym maksymalizowaniu wartości agronomicznej i logistyki odpadów organicznych z gospodarstwa.

Znaczenie środowiska

Projektowanie i zarządzanie środowiskiem i legowiskami ma zasadnicze znaczenie, ponieważ każde z nich ma bezpośredni wpływ na produkcję zwierząt i dobrostan. Zgodnie z pięcioma swobodami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, pomieszczenia powinny być zaprojektowane tak, aby umożliwić zwierzętom dostęp do podstawowych potrzeb i pozwolić na normalne zachowania. W tym celu można kontrolować wiele aspektów utrzymania zwierząt, aby zmniejszyć ryzyko niepożądanego rozwoju bakterii, takich jak temperatura, wentylacja powietrza, projekt pomieszczeń, materiał podściółkowy i procedury czyszczenia.

W gospodarstwach głównym zadaniem legowisk i ogólnie pomieszczeń, jest zapewnianie zwierzętom komfortu, wchłanianie nadmiaru wody i izolowanie zwierząt przed zimnem. Jednak dodanie kału, moczu – i związanych z nimi mikroorganizmów jelitowych – do materiału ściółkowego zmienia parametry fizykochemiczne podściółki i obszarów mieszkalnych, które w związku z tym są degradowane przez mikrobiologiczną aktywność odpadów organicznych (słaba fermentacja, emisje gazowe itp. ). Ponadto rozwój niektórych drobnoustrojów w tych stanach może być związany z poważnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak zapalenie wymienia, które bezpośrednio wpływa na jakość mleka.

Opracowanie rozwiązania mikrobiologicznego

Ścielenia obór są powszechne na rynku i mogą mieć różne składy, od prostego mineralnego środka suszącego po bardziej złożone produkty zawierające związki biobójcze, aromaty, olejki eteryczne itp. Szczególnie interesującym podejściem jest użycie specjalnych mikrobiologicznych inokulantów w celu sprzyjania pozytywnej fermentacji w ściółce. Aby opracować ten rodzaj roztworu, który jest w stanie zorientować i kontrolować fermentację drobnoustrojów zarówno w ściółce, jak i oborniku, naukowcy z Lallemand Animal Nutrition wybrali kilka szczepów bakterii na podstawie ich wzajemnej synergii: niektóre specyficzne bakterie kwasu mlekowego (LAB) i Bacillus. Ponadto preparat zawierał wybrane enzymy lignocelulolityczne. Takie enzymy mają zdolność uwalniania pewnych 5 i 6-węglowych cukrów ze złożonych cukrów obecnych w ich środowisku. Mogą one być dalej metabolizowane przez szczepy LAB i Bacillus.

Zaszczepienie ściółki, obornika lub gnojowicy wysokim stężeniem pożytecznych bakterii w połączeniu z enzymami, wpłynie na ich ekosystem mikrobiologiczny, sprzyja rozwojowi pozytywnej fermentacji, a tym samym pomaga rozwojowi pozytywnej mikroflory. Enzymy działają w pełnej synergii z bakteriami; uwalniają ulegające fermentacji cukry z materiałów lignocelulozowych w ściółce, takich jak słoma lub zrębki z odpadów organicznych. Mikroorganizmy wykorzystują te cukry jako składniki odżywcze, dzięki czemu rosną lepiej.

Obecność i działanie tych specyficznych bakterii pozytywnie przekierowuje proces fermentacji w ściółce lub oborniku. Przekłada się to na korzyści na 3 poziomach:

  • Dodatnia równowaga mikrobiologiczna ściółki dla bezpieczniejszego środowiska bytowania krów;
  • Środowisko o mniejszym zapachu i niższej emisji amoniaku;
  • Większa wartość i spójność odpadów organicznych.

Korzyści płynące z bezpiecznego środowiska mikrobiologicznego w gospodarstwie

Gdy oprócz dobrych praktyk higieny i zarządzania stosuje się ściółkę zawierającą kombinację enzymów i bakterii, zauważa się wymierne korzyści w różnych warunkach gospodarstw mleczarskich. Min. stosowanie rozwiązania z obornikiem i ściółką pomaga producentom w utrzymaniu bezpiecznego środowiska mikrobiologicznego dla krów, co pozytywnie wpływa na dobrostan i wydajność zwierząt. Na przykład długotrwałe stosowanie pomaga prowadzić do zmniejszenia liczby komórek somatycznych w mleku. W konsekwencji takich działań, odpady organiczne z gospodarstwa zyskują lepszą jakość, przez co obornik stały się lepszym produktem wzbogacającym glebę, gdyż poprawia się jego sucha masa i wiązanie składników odżywczych. Całkowita ilość azotu jest wyższa i ten sposób przez dłuższy czas dostępny jest on do karmienia roślin.

Pozytywny wpływ na gnojowicę może mieć również inokulacja drobnoustrojów na podłogach rusztowych lub na powierzchni betonowej. Powstała gnojowica jest bardziej płynna (mniej skorupy) i ma wyższą retencję azotu. Lepsza konsystencja obornika i gnojowicy ma pozytywny wpływ na gospodarkę odpadami organicznymi na poziomie gospodarstwa.

Należy pamiętać, ze mikroorganizmy są wszędzie. Mikrobiologiczne środowisko krów mlecznych – od ściółki po obornik i gnojowicę – jest kluczem do dobrego zarządzania gospodarstwem, zarówno pod względem dobrostanu zwierząt, jak i zwiększonej wartości odpadów gospodarskich. Jest to aspekt, który jest często pomijany. Wykazano, że zastosowanie roztworu łączącego określone LAB, Bacillus i enzymy do ściółki i obornika pomaga wpływać na ich ekosystemy mikrobiologiczne, sprzyjając pozytywnej fermentacji. Przynosi to korzyści na 3 poziomach: utrzymania jakości ściółki, lepszego środowisko bytowania krów z mniejszą emisją amoniaku i zapachów oraz zwiększenia wartości odpadów organicznych.

Nadchodzące wydarzenia