Zuza 4 z Przyborówka krowa zwyczajna czy niezwykła?

ZUZA 4 PL005243131207 urodziła się jesienią 2012 r. na fermie w Przyborówku.

Tekst: Anna Siekierska

Obora ta należy do Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego „Gałopol” Sp. z o.o. W miejscowości, w której mieści się siedziba spółki – w Gałowie, znajduje się, wyposażona w nowoczesną halę udojową z linią doju ćwiartkowego „Milkline”, obora wolnostanowiskowa na 500 krów, natomiast w dwóch mniejszych oborach – w Lipnicy i w Przyborówku – utrzymywanych jest po ok. 180 dojnic. Łącznie w PR-H „Gałopol” w Gałowie pozyskuje się mleko od ok. 860 krów rasy PHF. Produkcja mleka jest tu główną gałęzią produkcji zwierzęcej. W tej dziedzinie PR-H „Gałopol” odnosi sukcesy produkcyjne, jest niezwykle aktywne na wystawach bydła mlecznego, osiągając od lat sukcesy na krajowej i regionalnej arenie, stosuje nowoczesne rozwiązania technologiczne z zakresu hodowli i rozrodu – genotypowanie, pozyskiwanie zarodków od najlepszych własnych samic i transplantację zarodków importowanych z zagranicy. Nowe zadania hodowlane przybyły w 2010 roku z chwilą włączenia do struktur PR-H „Gałopol” Stada Ogierów w Sierakowie. Różnorodność profilu produkcji zwierzęcej uzupełnia hodowla bydła mięsnego rasy Limousin, wykorzystująca naturalne łąki i pastwiska na folwarku w Śmiłowie. Na gruntach ornych uprawia się przeważnie zboża oraz rzepak i buraki cukrowe, ponadto produkcja roślinna zabezpiecza niemałe potrzeby paszowe bydła, głównie mlecznego.

ZUZA 4 PL005243131207 w życie produkcyjne weszła w wieku dwóch lat. Patrząc na rodowód ZUZY 4, można zauważyć swego rodzaju równowagę między genami eksterieru wniesionymi w linii ojcowskiej – przez znanego „pokrojowca”, jakim był amerykański Durham – a genami wysokiej produkcji mleka odziedziczonymi po rodzinie matki, skoro są w niej holenderski Addison i francuski Jumbo, potomek Benchmarka. ZUZA 4 jest krową zarazem przeciętną, jak i niezwykłą. Dotychczas wycieliła się trzykrotnie, jak do tej pory rodząc tylko cielęta płci męskiej. W rozród wchodzi bez problemów, osiągając okres międzywycieleniowy przeciętny dla populacji aktywnej. Obecnie jest cielna, może więc czwarte cielę to będzie wreszcie jałówka? Popatrzmy na jej oceny pokroju, wykonane w każdej z trzech laktacji, opisujące książkowo, wręcz zwyczajnie przebiegający rozwój fizyczny ZUZY. Jako pierwiastka otrzymała ocenę ogólną dobrą (82 pkt), ale wyróżniała się bardzo dobrymi nogami i ponadprzeciętnie wysoko położonym wymieniem z mocnym przednim zawieszeniem. Po drugim wycieleniu ZUZA 4 rozrosła się w partii klatki piersiowej i zadu, zaś klasyfikator wysoko ocenił siłę więzadła środkowego i szerokość wymienia. Rok wcześniej opisane zalety zostały na tym samym poziomie, a całość złożyła się na bardzo dobrą ocenę ogólną budowy (86 pkt). W drugiej laktacji ZUZA 4 wzięła udział w IX OWBH w Minikowie, a uzyskany przez nią tytuł wiceczempiona przypieczętował wysokie walory eksterieru. Będąc w trzeciej laktacji, w 2017 roku ZUZA 4 uczestniczyła w dwóch wystawach: na XXVIII KWZH w Poznaniu zdobyła 1. lokatę, a miesiąc później na RWZH w Sielinku uzyskała kolejny tytuł wiceczempiona. Miano krowy niezwykłej należy się ZUZIE 4 PL005243131207 z chwilą otrzymania doskonałej oceny pokroju EX=93 pkt (w tym: za ramę ciała 92 pkt, za siłę mleczności 93 pkt, za nogi i racice 92 pkt, za wymię 93 pkt). W produkcji mleka ZUZA 4 osiąga szczyt w każdej z laktacji około 80. dnia, jak większość krów. Ale już wysokość tej produkcji nie jest taka zwyczajna. Jako pierwiastka ZUZA 4 wyprzedziła swoje rówieśnice z obory o 2000 kg mleka. W drugiej laktacji udoiła ponad 3200 kg mleka więcej od przeciętnej krowy w oborze w Przyborówku dwukrotnie ocielonej, a w bieżącej, trzeciej, osiągnęła średnią dla tej grupy, mając za sobą zaledwie 2/3 laktacji. Może więc z takim pięknym, funkcjonalnym pokrojem i wysoką wydajnością ZUZA 4 powiększy za parę lat grono polskich rekordowych stutysięcznic?

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas!