Kontakt

Adres redakcji
Polska Federacja Sp. z o.o.
ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa
tel./fax 22 502 33 21
redakcja@polskafederacja.pl
www.polskafederacja.pl
www.holstein.pl

Zespół redakcyjny

Mateusz Uciński – redaktor prowadzący
m.ucinski@polskafederacja.pl

Ryszard Lesiakowski – redaktor
r.lesiakowski@polskafederacja.pl

Dorota Grabarska – stała współpraca

Zofia Borowska-Dobrowolska – redaktor graficzny
z.borowska@polskafederacja.pl

Martyna Mendza – reklama i prenumerata
m.mendza@polskafederacja.pl

Wiesława Koszuta – korekta wersji papierowej

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i zmian przesyłanych tekstów.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie części lub całości tekstów bez zezwolenia wydanego w formie pisemnej jest ściśle zabronione.

Nadchodzące wydarzenia