Prenumerata

W celu zamówienia prenumeraty prosimy wypełnić
poniższy elektroniczny formularz zamówienia
lub pobrać wersję do wydruku, wydrukować, wypełnić i odesłać na adres:
e-mail: prenumerata@polskafederacja.pl
lub listownie: Polska Federacja Sp. z o.o.
ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa

Prenumerata 2020
Co roku wydajemy 12 numerów czasopisma.
W 2020 roku cena okładkowa 1 egzemplarza wynosi 10,60 zł z VAT.

Cena rocznej prenumeraty za 2020 r. wynosi 106,00 zł (dwa numery gratis)
Dane do wystawienia faktury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prenumeratą czasopisma Hodowla i Chów Bydła  (pdf)

Realizacja zamówienia prenumeraty nastąpi dopiero po dokonaniu wpłaty
na konto Polskiej Federacji Sp. z o.o.
Konto: 40 1090 2851 0000 0001 0959 6393
W tytule przelewu proszę wpisać: Prenumerata 2019.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z redakcją: tel. 22 502 33 21