O nas

Miesięcznik „Hodowla i Chów Bydła”, chociaż w obecnym kształcie ukazuje się od 2009 roku, to swoimi korzeniami sięga pierwszych lat po II Wojnie Światowej, co stawia go w szeregu najstarszych czasopism branżowych we współczesnej historii Polski. Pierwsze numery ukazały się w 1948 roku, w okresie gwałtownych zmian, jakie przechodziło rolnictwo, w wyniku reformy rolnej z roku 1944 i procesów uwłaszczeniowych.

Magazyn, początkowo wydawany był pod tytułem „Mleko, Jaja, Drób”, skupiał się na zagadnieniach związanych z hodowlą bydła i drobiu, a także dostarczał wielu wskazówek przydatnych w prowadzeniu gospodarstwa. W 1964 r., czasopismo zmieniło nazwę na „Gospodarski Chów Zwierząt” i pod kierownictwem redaktora E. Goławskiego stało się praktycznym periodykiem, towarzyszącym rolnikom w pracy ze zwierzętami hodowlanymi , ale również nie unikając tematów związanych z szeroko pojętym rolnictwem. Kolejną metamorfozę przyniósł rok 1979. Jako „Chów Bydła”, magazyn w którym redaktorem naczelnym został Stanisław Kubas, skoncentrował się na problematyce hodowli krów i produkcji mleka. Pod taką nazwą i z takim profilem, przeszedł przemiany ustrojowe i wkroczył w XXI wiek. Na czele czasopisma stała redaktor Elżbieta Orlińska.

W 2008 r. prawa do niego nabyła Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka i od 2009 r. kontynuowała wydawanie czasopisma pod delikatnie zmienioną nazwą – „Hodowla i Chów Bydła”. Redaktorem naczelnym został Edward Lewandowski, doświadczony dziennikarz, związany przez całe swoje życie z prasą rolniczą. Sam miesięcznik zmienił się w profesjonalny, wyspecjalizowany poradnik, zajmujący się pełną gamą zagadnień związanych z hodowlą bydła mlecznego i szeroko pojętą produkcją mleka. Czasopismo nawiązało kontakty ze specjalistami i naukowcami z wiodących uczelni rolniczych w Polsce, zyskując bardzo rzetelne wsparcie merytoryczne, pozwalające służyć radą zarówno młodym, jak i doświadczonym hodowcom. Na swoich łamach, gazeta prezentuje relacje z wystaw hodowlanych, uroczystości i wydarzeń związanych z branżą rolniczą, a także wywiady i reportaże.

W lipcu 2013 roku, niespodziewanie umiera redaktor Edward Lewandowski. Po jego odejściu, przez kilka miesięcy magazynem kieruje Stanisław Kautz, pełniąc obowiązki redaktora naczelnego.
Od marca 2014 roku nowym redaktorem naczelnym zostaje Radosław Iwański, reprezentant młodego, dynamicznego pokolenia dziennikarzy związanych z rolnictwem. Czasopismo po zmianie szaty graficznej i powiększeniu nakładu, kontynuuje linię i tematykę, wprowadzając nowe działy poświęcone ekonomice rolnictwa i zagadnieniom związanym z aktualnymi nowościami w hodowli bydła i produkcji mleka. Jednocześnie na swoich łamach stara się przybliżać czytelnikom sylwetki hodowców (zarówno indywidualnych, jak i ośrodków hodowlanych), a także pokazywać najlepsze i najwydajniejsze zwierzęta.

Miesięcznik „Hodowla i Chów Bydła” jest patronem medialnym wielu wydarzeń, imprez i akcji społecznych, związanych z rolnictwem, hodowlą bydła mlecznego i produkcją, a także promocją mleka.
Otrzymywanie czasopisma możliwe jest tylko w drodze prenumeraty, którą można zamówić na stronie sklep.polskafederacja.pl >>

Nadchodzące wydarzenia