Szkolenie dla hodowców

– zasady sędziowania i prezentowania zwierząt na wystawach bydła mlecznego.
Przezmark, Cieszymowo 20.10.2022 r.

Free