close

Zofia Borowska-Dobrowolska

559 posts
About author

All posts by Zofia Borowska-Dobrowolska

Jak się doją krowy w stadach ocenianych?

Dane podsumowujące 2018 rok wskazują na kontynuację trendów wzrostowych zarówno w li...

Zadania hodowlane istotne jak ocena

Podstawowym zadaniem Działu Hodowli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka j...

Leszek Hądzlik prezydentem PFHBiPM na kadencję 2019–2023

15 Delegaci podsumowali czteroletnią kadencję ustępującego Zarządu, wybrali nowe władze i...

Lubelskie podsumowania

Mleczne Laury stanowią nową odsłonę corocznych spotkań z hodowcami, których celem je...

Bydgoszcz na mlecznym plusie

„Mleczne Laury” są podsumowaniem pracy hodowców, a także Federacji w ubiegłym roku w każ...

Stawiaj na profilaktykę i prewencję

Inwestowanie w dobrostan bydła mlecznego i jego wysoki status zdrowotny umożliwia uzyska...

Sympozja z firmą Blattin

W ramach XIX Ogólnokrajowej Konferencji firmy Blattin, na przełomie lutego i marca br., hod...

Chronione składniki pokarmowe w żywieniu krów mlecznych. Cz. 1.

Dlaczego niektóre składniki pokarmowe w żywieniu krów o wysokiej wydajności mlecznej ...

Dobrostan zwierząt – hodowcy pod presją konsumentów

Ciekawa tematyka IV edycji konferencji z cyklu „Nauka Praktyce”, zorganizowanej w poł...

Wyróżnieni Wielkopolanie

Tradycyjnie najlepsi hodowcy bydła mlecznego z Wielkopolski spotkali się w marcu w ...

Żywieniowe nowości – Agrolok

Żywienie w hodowli krów odgrywa kluczową rolę – jednak aby było efektywne i pr...