Doskonała Duma z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Lubianie

Krowa Duma PL005366117294 urodziła się 25 sierpnia 2017 r. na fermie w Boguszynach, jednym z dwóch obiektów, w których utrzymywane są krowy mleczne w Ośrodku Hodowli Zarodowej sp. z o.o. w Lubianie (woj. zachodniopomorskie).

tekst: Anna Siekierska

Ośrodek jest wizytówką Pomorza Zachodniego. Specjalizuje się w hodowli bydła holsztyńsko-fryzyjskiego odmiany czarno-białej i jest znany w całym kraju z jej niezwykle wysokiego poziomu. Wymieniany jest na czele wielu rankingów, nie sposób ich tu wymienić, żeby czegoś nie pominąć. Dość powiedzieć, że jest to miejsce magiczne, przyciągające krajobrazem i perełkami architektury, gdzie pracują dobrzy, znający się na swojej pracy ludzie zarażeni hodowlanym bakcylem, którzy przyjmują osiągnięcia w swojej dziedzinie – a tych Lubiana ma na swoim koncie niemało – z niezwykłą skromnością i traktują je jako kolejną motywację do wzmożonej pracy. W takiej atmosferze, tworzonej przez kierownictwo i załogę, OHZ Lubiana, od wielu lat odnoszący sukcesy na wystawach regionalnych, krajowych i ogólnopolskich, a w ubiegłym roku również na wystawie wirtualnej, stał się kuźnią czempionów i superczempionów. I choć jest oczywiste, że wystawy to „nadbudowa” – prestiż i radość, ale nie priorytet działalności, w której najbardziej liczy się rentowność – to sukcesy te bardzo cieszą, a ich materialne symbole (puchary, wstęgi i trofea) tworzą historię ośrodka i są troskliwie przechowywane i eksponowane.

Wątek wystaw pojawił się w tym miejscu nie bez powodu, gdyż Duma PL005366117294 przyniosła spółce w Lubianie tytuł czempiona na I Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, która odbyła się w Poznaniu w maju 2019 r. Zaznaczyć trzeba, że Duma wywalczyła jedno z czterech trofeów (spółka otrzymała dwa tytuły czempionów i dwa tytuły wiceczempionów), jakie trafiły do OHZ w Lubianie na narodowej wystawie. Zaprezentowana została w kategorii jałowic rasy PHF odmiany HO w wieku od 19 do 21 miesięcy, była wówczas w siódmym miesiącu cielności.

Po powrocie z wystawy w Poznaniu zasiliła stado na fermie w Nadarzynie, gdzie w lipcu 2019 urodziła cieliczkę po buhaju Fedora. W dwa miesiące po pierwszym wycieleniu została poddana ocenie typu i budowy. Uzyskała wtedy ocenę bardzo dobrą 85 pkt, a ponieważ spełniała także kryterium wysokości indeksu selekcyjnego PF – została wpisana do klasy Elita w księdze głównej, podobnie jak jej matka i babka. Mówiąc o wartości hodowlanej Dumy, warto wspomnieć, że już jako kilkumiesięczna jałówka była zgenotypowana, a wyniki pierwszej oceny genomowej w grudniu 2017 r. oraz ocen aktualizowanych w kolejnych sezonach wycen wskazywały na wysoki potencjał, jaki może przekazać przyszłemu potomstwu. W obszarze pokroju Duma również posiada wyjątkowo cenne geny, a ich wartość wyrażona za pomocą podindeksu pokroju jest imponująca (P_POKR = 135). Całość indeksu gPF oszacowana w sezonie 2020.3 stawia ją w gronie kandydatek na matki buhajów.

Duma wycieliła się po raz drugi w czerwcu 2020 r., powiększając rodzinę o kolejną jałówkę, a na początek lipca tego roku przewidywane jest jej trzecie wycielenie. Dotychczas wyprodukowała ponad 23 tys. kg mleka. Podczas trwającej ok. 100 dni drugiej laktacji ponownie oceniono ją pod względem eksterieru, wtedy uzyskała ocenę ogólną doskonałą
EX = 90 pkt. Złożyły się na nią noty za poszczególne partie ciała: za ramę – 88 pkt, za siłę mleczności – 88 pkt, za nogi i racice – 90 pkt, za wymię – 92 pkt. Coś mi się wydaje, że główny hodowca OHZ Lubiana sp. z o.o. już obserwuje, czy córki Dumy odziedziczyły po matce to, co najlepsze, i czy będą do pokazania, gdy w końcu wrócimy do normalnego życia i organizowania wystaw. 

Duma PL005366117294

Zbliżające się wydarzenia