Posiedzenie zarządu WMZHBM

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego obradował w Giżycku. W obradach uczestniczył m.in. Szczepan Szumowski, prezes giżyckiej OSM.

tekst i zdjęcia: Zdzisław Szewczak

Wiceprezydent PFHBiPM Andrzej Steckiewicz omówił Walny Zjazd Delegatów PFHBiPM w Ożarowie, który odbył się 14 marca 2019 roku. Przedstawił nowe władze statutowe organizacji. Przyznał, że nie mógł zgodzić się na dalsze osłabianie roli Warmińsko-Mazurskiego Związku, dlatego zdecydował się na objęcie funkcji wiceprezydenta Polskiej Federacji, jednocześnie podziękował za poparcie i wybór. Związek postanowił odłożyć na bok dotychczasowe waśnie i działać wspólnie na rzecz polskiej hodowli i całego rolnictwa. Gorąca dyskusja odbyła się wobec obniżenia przez MRiRW dotacji dla hodowców na postęp biologiczny. Członkowie zarządu podjęli uchwałę o wystąpieniu do PFHBiPM z poparciem starań o zaniechanie tego pomysłu. Przyjęli sprawozdanie finansowe za miniony rok.

Hodowcy i producenci mleka wysłuchali prezesa OSM w Giżycku Szczepana Szumowskiego, który mówił o sytuacji ekonomicznej produkcji i przetwórstwa mleka, prezentując inwestycje mleczarni. – Sytuacja ekonomiczna firmy jest bardzo dobra, producenci mleka otrzymują za dostarczony surowiec średnio 1,51 zł/litr – mówił Szumowski. Główne działania mleczarni obejmują zwiększenie przerobu mleka do wielkości 1,1 mln litrów dziennie. Podstawowym asortymentem produkcji są sery twarde (ok. 70 ton miesięcznie). Jednakże prezes Szumowski zaniepokojony jest sytuacją w przetwórstwie mleka, brakiem stabilizacji cen na wyprodukowane sery, masło, mleko w proszku i inne asortymenty. – Ceny w sklepach ww. produktów są wysokie, ale mleczarnia za swój produkt otrzymuje bardzo niską cenę, często na granicy opłacalności produkcji – mówił. Zwrócił uwagę na niedopracowane tematy, m.in. związane z GMO oraz produkcją mleka w gospodarstwach ,,ekologicznych”.  

Nadchodzące wydarzenia