Światowe trendy w hodowli bydła montbéliarde i jersey

Montbéliarde (MO) i jersey (JE) to dwie spośród czterech ras bydła mlecznego, dla których PFHBiPM prowadzi księgi hodowlane, ale już od połowy 2010 roku w Polsce dla tych ras nie są realizowane programy oceny i selekcji buhajów. Jest to spowodowane strukturą stad i małą pojemnością testową, co uniemożliwia ocenę buhajów na podstawie ich córek. Tak więc nie mamy w kraju produkcji nasienia buhajów rasy MO i JE. Podobnie jest z rasą szwedzką czerwoną i brunatną szwajcarską, których księgi w Polsce liczą niewiele ponad 250 krów.

Czytaj dalej