Korzyści ekonomiczne zdrowych racic

Ocenę wartości hodowlanej dla zdrowia racic jako pierwsze wprowadziły kraje nordyckie (Dania + Finlandia + Szwecja = DFS). Cecha ta znajduje się w ich indeksie selekcyjnym od 2011 roku. Dotychczas w bazie danych znalazło się ponad 4 mln zgłoszeń dokonanych przez korektorów racic. Tworzy to dobrą bazę referencyjną, która jest bardzo ważna ze względu na niewielką odziedziczalność tej cechy. Należy jednak pamiętać o znaczących korelacjach zdrowia racic z takimi cechami, jak: długowieczność, płodność, zdrowotność ogólna, a nawet łatwość wycieleń czy zdrowotność wymion. Dzięki temu praca hodowlana prowadzona w warunkach DFS przynosi obecnie efekty. Według szacunków wartość hodowlana ojca wyższa od średniej o 2 odchylenia standardowe oznacza nawet o 60% mniej przypadków chorób racic. Przekłada się to na konkretne korzyści ekonomiczne, bo np. koszt pojedynczego przypadku wrzodu podeszwy określany jest na ok. 1300 euro.

Opracował Krzysztof Bączkiewicz na podstawie Vikingnews