Korzyści ekonomiczne zdrowych racic

Ocenę wartości hodowlanej dla zdrowia racic jako pierwsze wprowadziły kraje nordyckie (Dania + Finlandia + Szwecja = DFS). Cecha ta znajduje się w ich indeksie selekcyjnym od 2011 roku. Dotychczas w bazie danych znalazło się ponad 4 mln zgłoszeń dokonanych przez korektorów racic. Tworzy to dobrą bazę referencyjną, która jest bardzo ważna ze względu na niewielką odziedziczalność tej cechy. Należy jednak pamiętać o znaczących korelacjach zdrowia racic z takimi cechami, jak: długowieczność, płodność, zdrowotność ogólna, a nawet łatwość wycieleń czy zdrowotność wymion. Dzięki temu praca hodowlana prowadzona w warunkach DFS przynosi obecnie efekty. Według szacunków wartość hodowlana ojca wyższa od średniej o 2 odchylenia standardowe oznacza nawet o 60% mniej przypadków chorób racic. Przekłada się to na konkretne korzyści ekonomiczne, bo np. koszt pojedynczego przypadku wrzodu podeszwy określany jest na ok. 1300 euro.

Opracował Krzysztof Bączkiewicz na podstawie Vikingnews

Nadchodzące wydarzenia