Parada buhajów w Małopolskim Centrum Biotechniki

Parada buhajów zorganizowana w MCB Krasne była ważną częścią XX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, który właśnie obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. Tylko kilka stacji w Europie decyduje się dziś na tego typu pokazy, co jest związane z odpowiednią infrastrukturą, umożliwiającą bezpieczne wyprowadzenie zwierząt. Pokaz zgromadził ponad 100 hodowców z kilku województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Założeniem pokazu była prezentacja 20 buhajów charakterystycznych dla programów oceny i selekcji realizowanych w Krasnem. W pierwszej kolejności na ring weszły buhaje z programów ochrony zasobów genetycznych: polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe i polskie czerwone. Celem tych programów jest pozyskiwanie osobników męskich o niskim udziale genów innych ras, przywrócenie i utrzymanie umięśnienia oraz kalibru charakterystycznego dla wzorca rasy.

TROKAR – typowy przedstawiciel rasy polskiej czarno-białej w typie mleczno-mięsnym. Maksymalna wydajność matki w 4. laktacji: 8024 kg, % białka: 3,12, % tłuszczu: 4,98.

Następnie na ring weszły gwiazdy programu rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej, z liderem naszego rankingu – buhajem NIRVANA, oraz buhaje: SK KINGPOL, SK BENEFIS, ONYKS G, ARES G ET i SK PAPKIN. Głównym celem krajowego programu hodowlanego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej jest otrzymanie jak największego postępu genetycznego, przede wszystkim na drodze selekcji, w oparciu o indeks PF, który gwarantuje hodowcom i producentom mleka możliwie największą rentowność ich gospodarstw.

NIRVANA – buhaj z indeksem gPF 142 gwarantuje postęp genetyczny, z jednej strony dla cech produkcyjnych, z dużym naciskiem na skład i jakość mleka (+586 kg, % białka: 0,28, % tłuszczu: 0,33), z drugiej strony poprawia cechy funkcjonalne, takie jak płodność, zdrowotność wymienia i długowieczność, co pozwoli na zmniejszenie kosztów produkcji. Postęp genetyczny osiągany w cechach pokroju pozwala na prowadzenie hodowli w prawidłowych warunkach doju, żywienia i zdrowia, ze szczególnym naciskiem na cechy wymienia oraz nóg i racic.

Największą grupę podczas pokazu stanowiły buhaje rasy simentalskiej. Celem realizacji programu hodowlanego dla populacji bydła rasy simentalskiej użytkowanej w kierunku mięsno-mlecznym jest uzyskanie możliwie najwyższego postępu genetycznego w zakresie cech mleczności, typu i budowy, funkcjonalnych oraz opasowych i rzeźnych, co powinno zagwarantować akceptowaną przez hodowców i producentów rentowność gospodarstw i ich utrzymanie się na rynku oraz wzrost populacji aktywnej bydła simentalskiego.

HULAHOOP – typowy przedstawiciel rasy, łączący wszystkie najważniejsze dla hodowców cechy: dobre mleko i mięso, ale przede wszystkim zdrowie, pozwalające na długie użytkowanie w stadzie. Indeksy dla szybkości oddawania mleka, wytrwałości laktacji, zawartości komórek somatycznych czy długowieczności są bardzo wysokie.

Na koniec zaprezentowały się dwa buhaje z programów mięsnych: RAMBO (limousine) i OWSET (charolaise), które charakteryzują się dobrymi indeksami oceny wartości hodowlanej oraz dobrymi parametrami selekcyjnymi.

Podsumowując, należy stwierdzić, że pokaz zwierząt w Krasnem umożliwił prawie bezpośredni kontakt z buhajami, które są obecnie w ofercie MCB. Sposób przygotowania zwierząt, ich oprowadzania oraz często rozmiary budziły żywe reakcje naszych hodowców. Dziękujemy wszystkim za udział i już dziś zapraszamy na kolejne pokazy!

 Tekst: Jarosław Jędraszczyk; zdjęcia: Wiktoria Pliś

Nadchodzące wydarzenia