I Forum Genetyczne

I Forum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka odbędzie się 1 października 2018 r. w Poznaniu. Organizatorami są Centrum Genetyczne oraz Dział Hodowli PFHBiPM.

Wdrożenie selekcji genomowej do praktyki hodowlanej rozpoczęło proces dynamicznych zmian organizacyjnych dotyczących funkcjonowania hodowli bydła mlecznego, ale także przedsiębiorstw i organizacji hodowlanych. Efektywność ekonomiczna gospodarstw produkujących mleko jest kluczowa dla przyszłego rozwoju branży. Genotypowanie zwierząt otworzyło szereg nowych możliwości, których wykorzystanie wymaga dostępu do wiedzy i narzędzi. I Forum Genetyczne umożliwi uczestnikom zorientowanie się, co dzieje się w hodowli bydła mlecznego w Polsce, jakie są możliwości i kierunki jej rozwoju oraz jak z nowych technologii korzystają na co dzień hodowcy w innych krajach.

◆ Uczestnictwo w Forum jest nieodpłatne.
◆ Liczba uczestników ograniczona.
◆ Wymagana wcześniejsza rejestracja.

Więcej informacji i rejestracja na stronie
www.cgen.pl/forum-genetyczne.

Kontakt pod numerem telefonu 61 222 39 87.

Nadchodzące wydarzenia