Wielka Brytania: Nasienie seksowane dominuje w wyborach hodowlanych

Seksowane nasienie rozszerzyło swoją dominację jako preferowany wybór do hodowli w gospodarstwach mlecznych, zgodnie z niedawnym badaniem AHDB wśród firm hodowlanych. W ciągu 12 miesięcy do marca 2022 r. sprzedaż seksowanego nasienia stanowiła 70,5% całej sprzedaży nasienia mlecznego, w porównaniu z 63,5% w 2021 r.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie AHDB

Sprzedaż była najwyższa w przypadku holsztynów, gdzie nasienie seksowane stanowiło 76 procent wszystkich zakupów i średnio 50 procent dla innych ras.

Marco Winters, szef genetyki zwierząt AHDB, powiedział: „Liczby odzwierciedlają większe zaufanie rolników do wyboru nasienia seksowanego. Sprzedaż wzrosła prawie pięciokrotnie od 2017 r., kiedy stanowiła zaledwie 17,9% całości i widzę tylko kontynuację tego trendu”.

Badanie wykazało również, że sprzedaż nasienia buhajów mięsnych do stada mlecznego wzrosła do 48%, z 45,3% całkowitej sprzedaży w 2021 r.

– Obserwujemy podobny efekt domina w sprzedaży nasienia wołowego, ponieważ potrzeba mniej zamienników, więc więcej krów jest zacielanych na nasieniem mięsnym – kontynuował Winters. Nasienie seksowane to świetna opcja dla hodowców, którzy chcą hodować sztuki zastępcze od swoich najlepszych samic i podnieść ogólną wydajność i rentowność stada.

Wyniki są dobrą wiadomością dla krajowej strategii AHDB i NFU dotyczącej cieląt mlecznych, której celem jest wyeliminowanie brakowania cieląt do 2023 roku i zwiększenie liczby samców cieląt wchodzących do łańcucha dostaw wołowiny.

Nic Parsons, szef ds. zaangażowania mleczarskiego AHDB, powiedział: „Ciągły wzrost użycia seksowanego nasienia buhajów mlecznych i mięsnych jest niezwykle zachęcający i pokazuje zaangażowanie branży w rozwiązanie problemu byków cieląt”.

Nadchodzące wydarzenia