Holandia: Azot powinien zostać obniżony o 70% w kluczowych obszarach

W wielu regionach Holandii emisje azotu muszą zostać zredukowane o 70% i odnosi się to do 131 obszarów w pobliżu wrażliwej przyrody. Oznacza to, że nie wszyscy rolnicy będą mogli kontynuować swoją działalność, co niedawno zakomunikował holenderski rząd.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie NOS

Nationaal Programma Landelijk Gebied (Narodowy Program dla Obszarów Wiejskich​) wskazuje na obszary, w których należy zmniejszyć emisję azotu do 2030 r., aby dać przyrodzie szansę na odbudowę. W niektórych jest to 12%, ale jest 131 obszarów, w których ma bardzo duże znaczenie. Obszary rozsiane są po całym kraju, w promieniu kilometra od obszaru chronionego „Natura 2000”.

Prowincje te mają obecnie do wykonania plan i muszą wskazać przed 1 lipca 2023 r., w jaki sposób zamierzają osiągnąć cele. W ten sposób można podjąć środki dla przemysłu hodowlanego, budownictwa i ruchu. Jednak największe zapotrzebowanie jest ze strony hodowli zwierząt. Według RIVM (Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska) są one nadal odpowiedzialne za około 60% zanieczyszczenia azotem w Holandii na wrażliwych obszarach przyrodniczych.

Ministrowie Christianne van der Wal (Minister ds. Przyrody i Polityki Azotowej) i Henk Staghouwer (Minister Rolnictwa) widzą 3 opcje dla rolników na najbardziej narażonych obszarach:

– Mogą sprawić, że ich biznes będzie bardziej zrównoważony

– Przenieść się do innego regionu

– Zrezygnować ze swojej działalności.

Plan azotowy powinien doprowadzić do 50% redukcji całkowitej emisji azotu do 2030 r., czyli za 8 lat. Zgodnie z planami rolnicy muszą zredukować swoje emisje o 40%. Oznacza to, że będzie musiało być około 30% mniej żywego inwentarza.

W 2019 roku ustalono, że polityka azotowa w Holandii nie była zrównoważona. Zezwolenia wydano dla gospodarstw hodowlanych i dużych projektów budowlanych w pobliżu rezerwatów przyrody, w nadziei, że środki ochronne później naprawią negatywne skutki emisji azotu. Stwierdzono, że rząd holenderski przeznaczył 24,3 mld euro (25,5 mld USD) na rozwiązanie tego problemu i udzielenie pomocy finansowej rolnikom.

Nadchodzące wydarzenia