Czy w 2050 r. będzie produkcja mleka bez emisji dwutlenku węgla?

22. internetowa konferencja mleczarska International Farm Comparison Network (IFCN), podsumowała, że hodowla bydła mlecznego neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla w 2050 r. jest możliwa.

Autor: Mateusz Uciński na podstawie IFCN

Poziomy dwutlenku węgla w powietrzu są na najwyższym poziomie od 650 000 lat i zaobserwowano 19 najcieplejszych letnich pór roku od 2000 roku. Hodowla zwierzęca, a tym samym hodowla bydła mlecznego, niezaprzeczalnie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych. Torsten Hemme, założyciel IFCN, stwierdził, iż emisje pochodzące z hodowli bydła mlecznego stanowią około 2,2% światowych emisji gazów cieplarnianych. Badania IFCN pokazują, że kraje rozwijające się odpowiadają za 75% tych emisji i za około 100% ich wzrostu w ciągu ostatnich 20 lat. Jednak sektor mleczarski odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu wysokiej jakości białka miliardom ludzi oraz środków do życia milionom rolników.

Koncentrując się na neutralności klimatycznej, IFCN chce zapewnić podstawę do podejmowania decyzji i dyskusji na podstawie dobrze uzasadnionych danych i faktów. Raport „IFCN Dairy Baseline 2050” pokazuje, że globalna emisja gazów cieplarnianych na kilogram mleka zmniejszy się o 28% na całym świecie, napędzana obserwowanym trendem w kierunku wyższych wydajności mleka. W rezultacie rosnące o 50% globalne zapotrzebowanie na mleko spowoduje tylko 8% wzrost emisji gazów cieplarnianych w hodowli bydła mlecznego w ciągu najbliższych 30 lat.

Co zatem jest potrzebne, aby zredukować te emisje gazów cieplarnianych w hodowli bydła mlecznego? Konferencja miała na celu udzielenie odpowiedzi poprzez zaproszenie prelegentów z wiodących światowych instytucji i firm. Prelegenci doszli do wniosku, że hodowla bydła mlecznego neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla stanie się możliwa dzięki dopasowaniu systemów hodowli, lepszemu zarządzaniu gospodarstwem, lepszemu dostępowi do środków finansowych w połączeniu z nowymi technologiami i wspólną inicjatywą mleczarską. Donald Moore (The Global Dairy Platform), stwierdził:

– Rozpoczynając inicjatywę Net Zero, Pathways to Low-Carbon Dairy, światowy sektor mleczarski wykaże się przywództwem w walce ze zmianami klimatu, jednocześnie chroniąc kluczową rolę, jaką nabiał odgrywa w żywieniu i wynikach społeczno-ekonomicznych.

Wyjaśnić należy, iż “Net Zero, Pathways to Low Carbon Dairy” to globalna wielostronna inicjatywa zaproponowana przez czterech partnerów GASL: The Global Dairy Platform, International Dairy Federation, International Livestock Research Institute oraz Food and Agriculture Organisation.

Celem inicjatywy jest opracowanie ścieżek prowadzących do niskoemisyjnych systemów mleczarskich, przy jednoczesnym uwzględnieniu globalnej różnorodności tych systemów, ich wkładu w bezpieczeństwo żywnościowe oraz w źródła utrzymania gospodarki na całym świecie.

Dobrą wiadomością jest to, że znaczna większość uczestników konferencji (81%) zgadza się z faktem, że hodowla bydła mlecznego może stać się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Jednak bardziej prawdopodobne jest, że kraje rozwinięte osiągną to jako pierwsze, dlatego ważne jest, aby znaleźć podejście oparte na współpracy. Jason Clay z WWF zaleca aby zbudować lepsze platformy wymiany wiedzy o tym, jak zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w hodowli bydła mlecznego. Zauważa również, iż istnieje ogromna potrzeba szybszego zdobywania takiej wiedzy.

Nadchodzące wydarzenia