Protesty w Niemczech: producenci mleka domagają się lepszych cen

11 czerwca 2021 r. niemieccy producenci mleka demonstrowali przed zakładami mleczarskimi  Deutsche Milchkontor (DMK) w Zeven i Edewecht w Dolnej Saksonii oraz przed siedzibą firmy Hochland w Heimenkirch w Bawarii przeciwko zbyt niskim cenom skupu mleka, które nie pokrywają kosztów jego produkcji.

Tekst: Ryszard Lesiakowski, źródło i zdjęcie: BDM

Protest zorganizowało Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Hodowców Bydła Mlecznego (BDM) i Grupa Robocza ds. Rolnictwa Wiejskiego (AbL). Jak informuje BDM, hodowcy bydła mlecznego symbolicznie wznieśli mur podczas protestu w Heimenkirch, ponieważ, ich zdaniem, przetwórcy mleka „budują szeroki front przeciwko wszelkim propozycjom, które mogłyby zasadniczo poprawić sytuację hodowców bydła mlecznego”. Prowizoryczny mur następnie zburzono.

Zdaniem związkowców rolnicy od lat cierpią z powodu niedofinansowania swoich kosztów produkcji i są zdani na łaskę siły rynkowej mleczarni i handlu. Regionalny przewodniczący organiacji AbL w Dolnej Saksonii – Ottmar Ilchmann – przed demonstracjami poinformował, że „sytuacja gospodarcza producentów jest bardzo napięta”. Ostatnio wyraźnie wzrosły koszty pasz, a zapłata za mleko prawie się nie zmieniła, choć ceny głównych produktów mlecznych na rynku światowym od początku roku gwałtownie wzrosły. Rolnicy zarzucają zarządom mleczarni brak dobrej woli do negocjowania cen mleka, które pokrywałyby ponoszone koszty. Wiceprzewodnicząca federalna AbL – Lucia Heigl – mówiła o „blokadzie ze strony mleczarni”, którą trzeba złamać. Jak podkreśliła, rozwój rolnictwa w kierunku metod produkcji przyjaznych dla klimatu i dobrostanu zwierząt można wzmocnić jedynie cenami pokrywającymi koszty produkcji.

Mur wzniesiony przez protestujących niemieckich rolników

Zbliżające się wydarzenia