Dalsza korekta europejskiej ceny mleka

Od stycznia 2021 r. na europejskim rynku mleka utrzymywał się trend wzrostowy ceny tego surowca. Pierwsza korekta ceny miała miejsce w grudniu 2022 r. i utrzymała się w kolejnym miesiącu. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 7 marca 2023 r., wynika, że średnia cena mleka w styczniu 2023 r. osiągnęła poziom 56,31 EUR/100 kg, co oznacza spadek o 3,5% w porównaniu z grudniem 2022, jednak nadal pozostawała o 34,7% wyższa niż w styczniu 2022 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w lutym bieżącego roku trend spadkowy zostanie utrzymany, a cena wyniesie ok. 54,7 EUR/100 kg.

tekst: Dorota Grabarczyk

W styczniu 2023 r. w dwudziestu jeden państwach członkowskich odnotowano spadki cen mleka w relacji miesięcznej. Największe miały miejsce: w Polsce – o 13,1%, do 51,59 EUR/100 kg (w relacji rocznej cena pozostawała wyższa o 28,7%); na Litwie – o 12,9%, do 44,37 EUR/100 kg (w relacji rocznej cena wyższa jedynie o 0,3%); Łotwie – o 11,3%, do 42,89 EUR/100 kg (w relacji rocznej cena wyższa o 2,8%); w Chorwacji – o 7,6%, do 51,67 EUR/100 kg (o 43,0% więcej w porównaniu ze styczniem 2022 r.); Belgii – o 7,5%, do 53,76 EUR/100 kg (o 19,1% więcej w relacji rocznej). W pozostałych pięciu krajach członkowskich odnotowano wzrosty cen, z czego największe miały miejsce: na Węgrzech – o 3,6%, do 56,49 EUR/100 kg; w Grecji – o 1,5%, do 57,75 EUR; na Cyprze – o 1,1%, do 65,06 EUR/100 kg. Od wielu miesięcy nie są publikowane dane z Luksemburga.

W Polsce średnia cena w styczniu 2023 r. wynosiła 51,59 EUR/100 kg i była o 13,1% niższa niż w grudniu 2022 r., ale o 28,7% wyższa niż w styczniu 2022 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w lutym 2023 r. cena ulegnie dalszej korekcie, do poziomu poniżej 47 EUR. W analizowanym miesiącu cena mleka w Polsce była o 8,38% niższa od średniej unijnej. W styczniu 2023 r. Polska znalazła się na szóstym miejscu pod względem ceny. Niższe ceny wypłacane były jedynie producentom: w Bułgarii (51,16 EUR), we Francji (49,80 EUR), na Łotwie (42,89 EUR), Litwie (44,37 EUR) oraz w Słowacji (51,05 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (21 lutego i 7 marca). Pierwsza zakończyła się spadkiem o 1,5%, przy średniej cenie 3414 USD. Podczas drugiej aukcji odnotowano kolejny spadek o 0,7% indeksu cen produktów mlecznych, a średnia cena wyniosła 3403 USD. Od stycznia 2023 r. ogólny indeks cenowy na GDT spadł o 1,9%.

Podczas ostatniej aukcji (7 marca 2023 r.) odnotowano spadki cen prawie wszystkich oferowanych kategorii produktów mleczarskich. Największe miały miejsce w przypadku sera Cheddar – o 10,2%, do 4509 USD/t; maślanki w proszku – o 4,5%, do 2521 USD/t; bezwodnego tłuszczu mlecznego – o 1,8%, do 5340 USD/t. Cena pełnego mleka w proszku wzrosła o 0,2%, do 3277 USD/t; laktozy – o 0,3%, do 1112 USD/t. 

Nadchodzące wydarzenia