Cena mleka w Polsce wyższa od średniej unijnej

Producenci mleka od grudnia 2022 r. borykali się z dużymi obniżkami cen surowca. Trend spadkowy został wyhamowany w październiku 2023, a ceny surowca rosną w kolejnych miesiącach. Z danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 8 stycznia 2024 r., wynika, że średnia cena mleka w listopadzie 2023 osiągnęła poziom 45,45 EUR/100 kg, co oznacza wzrost o 2,4% w porównaniu z październikiem 2023, jednak nadal pozostaje niższa o 21,3% w porównaniu z listopadem 2022 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w grudniu 2023 r. trend wzrostowy się utrzyma, a cena mleka przekroczy 46 EUR/100 kg.

tekst: Dorota Grabarczyk
Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–11.2023; źródło: KE


W listopadzie ubiegłego roku w dwudziestu dwóch państwach członkowskich odnotowano wzrosty cen mleka w relacji miesięcznej. Największe miały miejsce: w Polsce – o 9,1%, do 47,74 EUR/100 kg (w relacji rocznej spadek o 18,2%); na Litwie – o 7,8%, do 41,96 EUR/100 kg (w relacji rocznej cena była o 23,2% niższa); na Łotwie – o 4,4%, do 36,81 EUR/100 kg (w relacji rocznej spadek wyniósł 25,0%); w Belgii – o 4,0%, do 42,17 EUR (w relacji rocznej o 27,7% niższa). W analizowanym miesiącu ceny mleka spadły w dwóch krajach: we Francji – o 0,1%, do 47,38 EUR/100 kg (cena była o 3,0% niższa niż w 2022 r.); na Malcie – o 0,4%, do 56,40 EUR (o 10,0% mniej w relacji rocznej). W Danii cena utrzymała się na takim samym poziomie, jak w październiku i wynosiła 41,70 EUR, jednak była o 32,1% niższa niż w 2022 r.; w Chorwacji cena utrzymała się na niezmienionym poziomie –  48,78 EUR, o 0,8% wyższa niż w listopadzie 2022 r. Od wielu miesięcy nie są publikowane dane z Luksemburga.

GDT Price Index 2004–2.01.2024; źródło: www.globaldairytrade.info


W Polsce średnia cena w listopadzie ubiegłego roku ukształtowała się na poziomie 47,74 EUR/100 kg i była o 9,1% wyższa niż w październiku 2023 r., ale o 18,2% niższa niż w listopadzie 2022 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w grudniu 2023 r. cena utrzyma trend wzrostowy i przekroczy 50,00 EUR. W analizowanym miesiącu cena mleka w Polsce była o 5,04% wyższa od średniej unijnej. W listopadzie 2023 r. Polska znalazła się na dziewiątym miejscu pod względem ceny. Wyższe ceny wypłacane były producentom: w Grecji (52,28 EUR), Hiszpanii (50,68 EUR), Chorwacji (48,78 EUR), we Włoszech (48,55 EUR), na Cyprze (64,16 EUR), na Malcie (56,40 EUR), w Austrii (48,32 EUR) oraz w Finlandii (51,53 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (19 grudnia 2023 r. i 2 stycznia 2024 r.). Pierwsza z nich zakończyła się wzrostem indeksu o 2,3%, a średnia cena ukształtowała się na poziomie 3388 USD/t. Podczas drugiej aukcji indeks cen produktów mlecznych odnotował kolejny wzrost – o 1,2%, a średnia cena wyniosła 3363 USD.

Podczas ostatniej aukcji (2 stycznia 2024 r.) odnotowano wzrosty cen trzech oferowanych kategorii produktów mleczarskich. Największe miały miejsce w przypadku pełnego mleka w proszku – o 2,5%, do 3290 USD/t; masła – o 2,1%, do 5514 USD/t. Największy spadek ceny odnotowano w przypadku laktozy – o 5,0%, do 753 USD/t; sera Cheddar – o 2,4%, do 4165 USD/t; odtłuszczonego mleka w proszku – o 0,9%, do 2613 USD/t. Cena mozzarelli nie uległa zmianie i wynosiła 3960 USD/t. 

Nadchodzące wydarzenia