Wodorosty jako inhibitor metanu nie są wolne od ryzyka

Krowy wydychają gaz cieplarniany – metan. Jednym z możliwych sposobów ograniczenia emisji metanu w chowie krów mlecznych jest karmienie ich wodorostami Asparagopsis taxiformis.

Tekst: Ryszard Lesiakowski, na podstawie The Dairy Site;  zdjęcie: Leczko Istvan Stefan/Pixabay

Wodorosty Asparagopsis taxiformis zawierają wysokie stężenie bromoformu, substancji przeciwdziałającej tworzeniu się metanu w żwaczu krowy. Jednak badania przeprowadzone przez holenderskich naukowców z Uniwersytetu i Centrum Badawczego w Wageningen wykazały, że bromoform może następnie przedostać się do mleka i moczu krów. Jak informuje Wouter Muizelaar, naukowiec ze wspomnianej uczelni, bromoform hamuje tworzenie się metanu w żwaczu krowy, ale jest również toksyczny. Wcześniejsze badania z  A. taxiformis wskazywały na nieprawidłowości w ścianie żwacza owiec. Teraz naukowcy postanowili znaleźć odpowiedzieć na pytania: Jaki wpływ ma A. taxiformis na krowy mleczne? Czy bromoform trafia do mleka, moczu, obornika lub tkanki zwierzęcej? Przeprowadzone badania ujawniły, że bromoform z tych wodorostów może przedostać się do mleka i moczu. Jest to wyraźna wskazówka do ponownego rozważenia, czy karmienie krów wodorostami Asparagopsis taxiformis jest pożądane.

Priorytetem jest bezpieczna żywność

W toku doświadczenia zbadano ścianę żwacza u 12 krów żywionych wspomnianymi wodorostami i u dwóch, podobnie jak u owiec, stwierdzono nieprawidłowości i oznaki stanu zapalnego.  Jak wyjaśnia Muizelaar bromoform w czystej postaci jest szkodliwy dla zdrowia, co wykazały wcześniejsze badania. Nie bez powodu istnieją granice maksymalnej ilości bromoformu w wodzie pitnej, ale takich limitów dla żywności dotychczas nie wyznaczono. W opinii naukowców fakt, że substancja ta występuje teraz w mleku jest bardzo niepokojący. Bezpieczeństwo żywności nie może budzić jakikolwiek wątpliwości. Mleko z tego badania zostało zniszczone.

Wodorosty: obiecująca opcja

Badania koncentrowały się na konkretnym gatunku wodorostów Asparagopsis taxiformis, ponieważ zawiera on skoncentrowane ilości bromoformu. Teraz, kiedy stosowanie tego rodzaju wodorostów rodzi wiele wątpliwości, oczywistym pytaniem jest, czy w ogóle należy karmić krowy wodorostami. W opinii Muizelaara ​​inne gatunki wodorostów zawierają mniej lub wcale nie zawierają bromoformu, i mogą również zmniejszać emisję metanu przez krowy. Jak wyjaśnia naukowiec, działają  one nieco inaczej, ponieważ zawierają inne związki hamujące metan. Zdaniem badacza  wodorosty są obiecującą opcją ograniczenie emisji metanu w chowie krów mlecznych, którą powinno się  nadal badać.

Nadchodzące wydarzenia