Rolnicy zadowoleni

Dostawcy spółdzielni mleczarsko-jajczarskiej w Rawiczu ściśle przestrzegają ustalonych godzin przywozu mleka. Tablica na ścianie przy wejściu do mleczarni stale im przypomina wyznaczone terminy. Nikt nie marnuje czasu

Spółdzielnia mleczarsko-jajczarska w Rawiczu wraz ze swymi trzema filiami skupuje od rolników tylko mleko. Skupem jaj w powiecie zajmują się gminne spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej. Dzienny dowóz mleka – 1150 udziałowców i 1800 dostawców – wynosi 39 000 litrów. Przed wojną 35 000 litrów. Od 1946 r. przybyło 750 członków (udział od jednej krowy 400 zł), w tym większość małorolnych. Ambicją rady i zarządu jest doprowadzenie do tego, aby wszyscy dostawcy byli udziałowcami.

Z archiwum HiChB: „Mleko Jaja Drób”, Warszawa 1948, nr 4; Opracowała Zofia Borowska-Dobrowolska

Ludwik Nawrocki z Gostkowa, prezes rady nadzorczej, gorliwy spółdzielca, od 1933 r. niestrudzenie pracuje nad rozbudową mleczarstwa spółdzielczego. Ze swego gospodarstwa odstawia 100 litrów mleka dziennie

Dzięki czemu Rawicz przekroczył stan przedwojenny i notuje tak duży „skok” dostawy i liczby członków? Oto Rawicz dobrze płaci za mleko, ma dobrze zorganizowaną dostawę i umiejętnie gospodaruje: z tego rolnicy są zadowoleni.

Nawrocki Roman z Miejskiej Górki i jego syn Tereniusz. Roman Nawrocki na 6 ha utrzymuje 4 krowy i 2 konie, jest udziałowcem spółdzielni i odstawia dziennie 20 litrów mleka

W początkach lipca udziałowcy otrzymali za jednostkę tłuszczu z mlekiem 8,5 zł, a dostawcy 8 zł, podczas gdy w tym czasie mleczarnia powinna płacić 7 zł. Rawicz płaci dlatego dobrze, bo umie wszystko wykorzystać: część świeżego pełnotłustego mleka idzie na Śląsk, maślanka też (14 zł za litr), chude mleko na kazeinę, odpadki dla świń, których mleczarnia hoduje 47. Kierownik, p. J. Czechowski, pragnie jak najprędzej zbudować aparaturę do wyrobu cukru mlecznego z serwatki. Wtedy wypłata za mleko byłaby jeszcze większa. Dziś serwatkę zabierają darmo hodowcy.

Franciszek Szymankiewicz z Izbicy, członek rady nadzorczej i przewodniczący komisji wychowania spółdzielczego. Mimo 66 lat – nie ustaje w pracy dla dobra spółdzielni. Według jego wskazówek spółdzielnia rozpowszechnia wśród udziałowców i dostawców 1000 egzemplarzy naszego miesięcznika. Szymankiewicz sam kieruje gospodarstwem i dziennie odstawia 60 litrów mleka. Jego dziadek żył 88 lat, a ojciec, uczestnik powstania pod Miłosławiem 1848 r. – 78 lat

Do zakładu głównego w Rawiczu i trzech filii – Miejska Górka, Jutrosin, Bojanowo – mleko regularnie zwożą gromady. Dwa samochody zabierają z filii śmietankę i kazeinę. Wsie gromady mają do przewozu mleka własne specjalne ogumione wozy. Konie dają rolnicy po kolei albo utrzymują specjalnego woźnicę.

Jankowiak Władysław z Kątów, członek zarządu, nie szczędzi trudu dla spółdzielni – odstawia dziennie 80 litrów mleka. Z dumą pokazuje nam pięknego konia, swego ulubieńca

Od 5 lipca do końca 1948 gromady współzawodniczą co do ilości dostawionego mleka, jego czystości i procentu tłuszczu. Jako nagrody spółdzielnia wyznaczyła wozy ogumione do transportu mleka i konwie. Współzawodnictwo to daje doskonałe wyniki.

Inż. Tadeusz Markowicz z Gogolewa, administrator zespołu majątków Państwowej Stadniny Koni, zamiłowany hodowca, wielki przyjaciel małorolnych; Gogolewo daje dziennie spółdzielni 800 litrów mleka.

W Rawieckiem jest mało pastwisk, a każdy skrawek ziemi wyzyskuje się pod uprawę. Dlatego krowy i latem pozostają w oborze. Rolnicy, staranni hodowcy, karmią je dobrze: zielonki (lucerna i mieszanki), liście kiszone, pasze treściwe, zakładki. Paszę podaje się według naukowo ustalonych norm. Jednak byłoby dobrze, aby parę godzin dziennie bydło przebywało w okólnikach, które łatwo urządzić, a które urządzili dotąd tylko nieliczni. 

Jan Czechowski, gospodarny kierownik spółdzielni i rzetelny przyjaciel naszego miesięcznika, oraz Stanisław Sawicki, kierownik ref. Pras. poznańskiego oddziału naszej Centrali, rozmawiają z gromadzkim woźnicą mleka ze wsi Sobiałkowo, Czesławem Samulem, który dziennie przywozi 110 konwi
Krowa Perła z majątku Gogolewo, królowa obory. Daje rocznie 5890 litrów mleka (dziennie 24) o zawartości tłuszczu 3,8

Nadchodzące wydarzenia