Wystawowo w Ułężu

W dniach 18–19 maja 2024 roku na terenie lotniska w Ułężu, w gminie Ryki, odbyła się kolejna edycja wydarzenia Zielone Agro Show, a wraz z nią wystawa zwierząt gospodarskich Animal Show. Wydarzenie to obejmowało II Krajową Wystawę Bydła Białogrzbietego, II Regionalną Wystawę Krów Mlecznych oraz II Regionalną Wystawę Rodzimych Ras Koni. Nas naturalnie najbardziej interesowały prezentowane krowy.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Zielone Agro Show to wystawa, która na stałe wpisała się do kalendarza imprez wystawienniczych. Jest pierwszą imprezą w Polsce poświęconą nowoczesnej technice i technologii produkcji wysokiej jakości pasz zielonych dla bydła. Nie zapomniano też o wystawowych emocjach, a wspomniany wcześniej Animal Show przyciągnął liczne rzesze widzów. Wydarzenie przygotował komitet organizacyjny w składzie: dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni (przewodniczący), Adam Kłopotek (wiceprzewodniczący), Wioletta Sawicka-Zugaj (komisarz wystawy) oraz członkowie: Przemysław Bochat, Leszek Weremczuk, Adam Kamiński, Dariusz Wojtulewicz, Adam Zbiciak, Mateusz Zbiciak, dr Andrzej Lisowski, dr Przemysław Jankowski, Jacek Kozik, Marek Wróblewski, Agnieszka Pawlak. Organizatorami wydarzenia były: Państwowa Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polski Związek Hodowców Bydła Białogrzbietego, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Lubelski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Lubelski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Hodowców Alpak. Patronat honorowy nad Animal Show objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Władze Federacji reprezentowali prezydenci Leszek Hądzlik i Andrzej Steckiewicz oraz dyrektorzy regionów oceny Adam Kamiński i Michał Rodak.

II Regionalna Wystawa Krów Mlecznych

Część wystawową zainaugurowała II Regionalna Wystawa Krów Mlecznych, podczas której komisja w składzie: Dariusz Piątek (sędzia główny), Marek Solarek i Mateusz Zbiciak (asystenci) wyceniła 13 sztuk krów w dwóch grupach i 27 jałowic w trzech grupach, wystawionych przez 20 hodowców. Spośród prezentowanych zwierząt wybrano 5 czempionów i 10 wiceczempionów, a następnie wyłoniono superczempiona II Regionalnej Wystawy Krów Mlecznych w Ułężu. Została nim krowa w 1. laktacji, Fem 13 o numerze katalogowym 33, pochodząca z hodowli pani Karoliny Domańskiej-Bichty z Janopola.

Superczempion II Regionalnej Wystawy Krów Mlecznych, krowa w 1. laktacji, FEM 13 o numerze katalogowym 33, pochodzi z hodowli Karoliny Domańskiej-Bichty z Janopola

II Krajowa Wystawa Bydła Białogrzbietego

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się II Krajowa Wystawa Bydła Białogrzbietego, a ring zdominowały zwierzęta reprezentujące jedną z najpiękniejszych polskich ras rodzimych. Gremium sędziowskie w niezmienionym składzie dokonało wyceny 30 sztuk krów w czterech grupach i 20 sztuk jałowic w trzech grupach, które do Ułęża przywiozło 22 hodowców. Arbiter Dariusz Piątek spośród zwierząt wskazał 7 czempionów i 14 wiceczempionów oraz dokonał wyboru superczempionów dla grup krów i jałówek. Najpiękniejszą krową rasy białogrzbietej została Kalina o numerze katalogowym 58 (krowy w laktacjach 3. i 4.), pochodząca z hodowli pana Krzysztofa Boguskiego z Jawora Soleckiego. Tytuł superczempiona wśród jałowic przyznany został, występującej z numerem 15, Żelce (jałowice 17–19 mies.) z gospodarstwa pana Jarosława Daniluka z Hukowicz.

Superczempion II Krajowej Wystawy Bydła Białogrzbietego w kategorii krów, Kalina o numerze katalogowym 58 pochodzi z hodowli Krzysztofa Boguskiego z Jawora Soleckiego
Superczempion II Krajowej Wystawy Bydła Białogrzbietego w kategorii jałowic – Żelka o numerze katalogowym 15, z gospodarstwa Jarosława Daniluka z Hukowicz

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy tak pięknych zwierząt. 

Reklama

Nadchodzące wydarzenia