Mazowiecki Mazurek

Mazowsze mlekiem stoi – tego nie trzeba nikomu tłumaczyć. Dowodem na tę produkcyjną obfitość była uroczystość Mlecznych Laurów, która tym razem odbyła się w sąsiedztwie malowniczych Stawów Raszyńskich w podwarszawskich Falentach. Organizatorami tego doniosłego wydarzenia były Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka i Regionalny Związek Hodowców Bydła Mlecznego na Mazowszu.

tekst: Mateusz Uciński

Hotel Falenty Biznes i Wypoczynek pod koniec kwietnia przeżył prawdziwe oblężenie. Dokładnie 29. dnia tego miesiąca zjechali się do niego najlepsi hodowcy bydła mlecznego z całego regionu województwa mazowieckiego, aby wspólnie podsumować miniony rok i uhonorować za najlepsze osiągnięcia zarówno produkcyjne, jak i hodowlane.

Rola prowadzącego uroczystość przypadła w udziale Michałowi Rodakowi, dyrektorowi Regionu Oceny Centrum PFHBiPM, który po powitaniu zgromadzonych na sali gości zaprosił na scenę prezydenta Federacji Leszka Hądzlika. Ten serdecznie pogratulował wszystkim laureatom Mazowieckich Mlecznych Laurów, a następnie zapewnił, że PFHBiPM ciągle się rozwija i jako organizacja branżowa ma uznanie na całym świecie. Jednocześnie mocno zaakcentował, że za główny cel Federacja obrała szeroko pojęte wsparcie dla środowiska hodowców bydła w Polsce, stawiając w ostatnim okresie na rozwój dokładności i funkcjonalności indeksów hodowlanych, a także na wykorzystanie w nich nowych cech funkcjonalnych i produkcyjnych. Prezydent Hądzlik zwrócił także uwagę na fakt, że w obecnych czasach należy w bardzo odpowiedzialny sposób podchodzić do kwestii eksportu i importu produktów mleczarskich, aby nie zaburzyć istniejących już i dobrze funkcjonujących mechanizmów rynkowych. Odniósł się także do rodzimego rynku mleczarskiego, podkreślając, że każdy hodowca sam decyduje o swoich możliwościach produkcyjnych, a ekonomika jest dla każdego inna, ale i najważniejsza w prowadzeniu rentownego gospodarstwa mlecznego.
– Województwo mazowieckie jest bardzo silne produkcją mleka! – zakończył swoją wypowiedź prezydent Polskiej Federacji. – Bardzo Wam dziękuję, że wspólnie robimy coś dobrego dla przyszłych pokoleń hodowców bydła mlecznego w Polsce!

Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM, oraz Sylwester Mierzejewski, prezes RZHBM na Mazowszu serdecznie pogratulowali hodowcom znakomitych wyników za 2023 rok

Następnym punktem uroczystości było przedstawienie obecnej sytuacji Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, którego dokonał dyrektor Michał Rodak. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na aktualne działania organizacji oraz jej bogatą ofertę.

Kolejną prelegentką była Katarzyna Wójtowicz, kierownik komórki ds. oceny RO Centrum, która zaprezentowała wyniki oceny i hodowli za 2023 rok, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących województwa mazowieckiego. Wynikało z nich, że liczba obór w tym regionie wynosi 3430, a utrzymywane są w nich 144 283 krowy. Średnia wydajność to 8956 kg mleka, a suma kilogramów tłuszczu i białka wynosi 683 kg. W 2023 roku na Mazowszu zgenotypowano 1806 sztuk bydła, z kolei wartość indeksów selekcyjnych wyniosła: IE – 672 zł i PF – 109 jednostek. Średni okres międzywycieleniowy oscylował w granicach 428 dni, a przeciętny wiek pierwszego wycielenia to 811 dni. Krowa z najwyższą wydajnością życiową na Mazowszu (Pieszczocha – 115 042 kg mleka) należy do pani Agnieszki Szatkowskiej, a sztuka z najwyższą wydajnością laktacyjną (Delma 5 – 23 691 kg mleka) pochodzi z hodowli pana Wojciecha Mazurka.

Najlepsi mazowieccy hodowcy – Barbara i Wojciech Mazurkowie z Kożuchowa


Trzeba podkreślić, że tego dnia nie było to jedyne wyróżnienie, jakie przypadło w udziale państwu Barbarze i Wojciechowi Mazurkom z Kożuchowa. Hodowcy otrzymali także nagrody: za najlepszą wydajność w stadach od 50,1 do 100 krów (15 350 kg), za najlepszą oborę w rasie HO, za najlepszą krowę w rasie HO (Delma 5, wydajność – 23 691, % tłuszczu – 2,17, % białka – 3,31), za najlepszą krowę pierwiastkę (Delma 10, wydajność –  16 656 kg, % tłuszczu – 3,17, % białka – 3,23), za najlepszą krowę w drugiej laktacji (Lilia, wydajność – 21 956 kg, % tłuszczu – 2,64, % białka – 3,37), za najlepszą krowę w laktacjach trzeciej i dalszych (wspomniana powyżej Delma 5), a także wyróżnienie za najlepszy bilans w rankingu Moje Stado (94,94 pkt) oraz w pełni zasłużony tytuł najlepszego hodowcy województwa mazowieckiego.

Ostatnim akcentem Mazowieckich Mlecznych Laurów było wystąpienie prezesa Regionalnego Związku Hodowców Bydła Mlecznego na Mazowszu Sylwestra Mierzejewskiego, który pogratulował laureatom doskonałych wyników oraz zapewnił o wsparciu, na jakie mogą liczyć ze strony związku mazowieccy hodowcy. 

Reklama

Nadchodzące wydarzenia