Jak zachować równowagę pomiędzy odsadzeniem, a pH żwacza

Bardzo ważnym aspektem wzrostu cieląt jest rozwój żwacza. Powiększy się on o 1300% w ciągu pierwszych 8 tygodni życia. Wraz z tym wzrostem następuje przejście cielęcia ze zwierzęcia żywionego płynną dietą do przeżuwacza, który zaspokaja większość swoich potrzeb żywieniowych w żwaczu.

Autor: Mateusz Uciński na podstawie Hoards Dairyman

Gdy cielę przechodzi z diety całkowicie mlecznej lub mlekozastępczej na dietę starterową i wodną, ​​może wystąpić spadek pH żwacza. Chociaż wpływ pH żwacza u cieląt nie był tak bardzo zbadany, jak u krów, wiemy, że u dorosłych zwierząt niskie pH żwacza może prowadzić do większych ogólnoustrojowych problemów zdrowotnych.

Taylor Yohe, naukowiec na Uniwersytecie w Guelph, podczas konferencji Tri-State Dairy Nutrition, podzielił się wynikami swoich badań, które wykazały, że niskie pH żwacza u cieląt może powodować zmniejszenie spożycia suchej masy i spadek wzrostu. Inne potencjalne negatywne skutki, to mniejsza przepuszczalność jelit i częstsze występowanie parakeratozy i zmian chorobowych w żwaczu, które mogą hamować rozwój tkanki żwacza. Uczony podkreślił, że oczywiście nie możemy uniknąć procesu odsadzania, aby uniknąć obniżenia pH żwacza, za to aspektem, który możemy kontrolować, jest sam proces odstawiania.

Yohe przedstawił kilka technik odsadzania, które mogą złagodzić spadek pH. Jednym ze sposobów na zwiększenie spożycia startera bez obniżania pH jest umożliwienie bardziej stopniowego spożycia tej paszy. Inną opcją jest dostarczanie specjalnej paszy dla cieląt. Naukowiec podzielił się podsumowaniem eksperymentu, w którym 20 z 24 badań wykorzystujących paszę dla cieląt wykazało pozytywny wpływ na pH żwacza, a pozostałe cztery badania nie wykazały żadnego wpływu. Żadne z badań nie wykazało negatywnego wpływu paszy na zdrowie cieląt. Spadek pH żwacza można również złagodzić, karmiąc młode cielęta mniej dostępną skrobią, a także można to zrobić za pomocą teksturowanego startera lub nieprzetworzonych ziaren.

Istnieje również możliwość wykorzystania zindywidualizowanych protokołów odsadzania. Według najnowszych badań mlecznych National Animal Health Monitoring Service (NAHMS), Yohe zauważył, że około połowa amerykańskich gospodarstw mlecznych odsadzała cielęta w zależności od wieku. Zamiast tego korzystne byłoby odstawienie cieląt na podstawie takich wskaźników, jak masa ciała lub spożycie startera.

– Jeśli chcesz zapobiec spadkowi pH, zastosuj protokół dostosowany indywidualnie dla każdego cielęcia – radzi Yohe.

Nadchodzące wydarzenia