PFHBiPM w Senacie Republiki Czeskiej

Ponad stu rolników wzięło udział w konferencji „Przyszłość czeskiego rolnictwa”, która odbyła się w Senacie Parlamentu Republiki Czeskiej 11 stycznia br. Z ramienia Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w spotkaniu wzięli udział Leszek Hądzlik i Dorota Grabarczyk.

tekst: Dorota Grabarczyk

Celem spotkania było rozpoczęcie publicznej dyskusji na temat aktualizacji Strategii Departamentu Ministerstwa Rolnictwa Republiki Czeskiej do 2030 roku, która zgodnie z założeniem ma się dostosować do zmieniających się warunków gospodarczych, ekologicznych i społecznych.

Konferencja pokazała, jak ważne dla Republiki Czeskiej jest wspieranie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i reagowanie na obecne i przyszłe wyzwania. Martin Pýcha, przewodniczący Związku Rolniczego Republiki Czeskiej, mówił o wyzwaniach stojących przed rolnictwem w Czechach, w tym o zmniejszonych dotacjach i potrzebie reform. Podkreślił mocne strony tamtejszego rolnictwa, takie jak duże gospodarstwa, zdolność do taniej produkcji i wykształcona siła robocza, ale wskazał również na problemy, takie jak niskie dopłaty bezpośrednie dla rolników. Z kolei Marek Výborný, minister rolnictwa w Republice Czeskiej, zaznaczył, że choć podczas konferencji omawiana jest przyszłość rolnictwa, bardzo ważny jest jego obecny stan. Teraźniejszość nie jest pozbawiona trudności, ale ma też swoje mocne strony, które dają nadzieję. Należą do nich doświadczenie hodowców, bardzo dobra konkurencyjność, m.in. w zakresie uprawy zbóż i maku, wysokiej jakości potencjał genetyczny zwierząt gospodarskich, a także dbałość o dobrostan zwierząt, który w Czechach jest na wysokim poziomie. Výborný zaznaczył też, że rolnictwo nie może obejść się bez nowoczesnych praktyk i technologii, ale jednocześnie należy skupić się na rolnictwie ekologicznym i precyzyjnym. Niezbędne jest również kształcenie zawodowe.

Z ramienia PFHBiPM Dorota Grabarczyk przedstawiła aktualny stan polskiego rolnictwa. Omówiła polski Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, wskazując różnice w wysokości dopłat, jakie otrzymują polscy rolnicy na tle rolników z wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej. 

Nadchodzące wydarzenia