Nowa kadencja Rady Hodowlanej PFHBiPM

W warszawskiej siedzibie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka 7 lutego zainaugurowano nową kadencję Rady Hodowlanej, która ma obejmować lata 2023–2027.

tekst: Mateusz Uciński

Wspomnianemu spotkaniu przewodniczył prezydent Federacji Leszek Hądzlik. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele dyrekcji PFHBiPM: Ewa Kłębukowska, Agnieszka Nowosielska i Sebastian Mucha.

Spotkanie Rady Hodowlanej było doskonałą okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, lecz także do przygotowania dalekosiężnych planów dotyczących przyszłych działań w kontekście rozwoju hodowli bydła mlecznego w Polsce.

Niewątpliwie najważniejszym punktem posiedzenia było ukonstytuowanie się nowego składu Rady Hodowlanej, w której skład obecnie wchodzą:

  • Ireneusz Dymarski (przewodniczący RH),
  • Dariusz Piątek,
  • Felicjan Pikulik,
  • Edgar Beneš,
  • Piotr Smaga (reprezentowany przez Marię Zdybał),
  • Jan Zawadzki,
  • Witold Chabuz,
  • Tadeusz Stelęgowski,
  • Wilhelm Marek Juniewicz.

W dalszej części spotkania dyrektor ds. hodowli Agnieszka Nowosielska dokonała syntezy działalności hodowlanej w PFHBiPM, przedstawiła wykonanie głównych zadań w 2023 roku i zaprezentowała najistotniejsze założenia na 2024 rok, m.in.: usprawnienie procedury i rozwój genotypowania zwierząt, rozwój doradztwa hodowlanego, wdrożenie jednostopniowej oceny wartości hodowlanej, a także przygotowanie do zmiany indeksów selekcyjnych dla rasy PHF.
Dyrektor Centrum Genetycznego PFHBiPM Sebastian Mucha przedstawił szczegółowy kalendarz wdrożenia jednostopniowej metody oceny wartości hodowlanej oraz modyfikacji indeksów selekcyjnych. Podczas posiedzenia omówiono także analizę grudniowej oceny wartości hodowlanej buhajów.

Ostatnim zaprezentowanym tematem były kwestie dotyczące organizacji XII Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w dniach 22–23 czerwca 2024 roku w łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Kierownik Działu Hodowli Roman Januszewski zaprezentował propozycję składu zespołu sędziowskiego podczas XII OWBH, a następnie zwrócił się do Rady Hodowlanej o zatwierdzenie członków Komisji Regulaminowej (WRE). Przedstawił także propozycje zmian w Regulaminie Wystawowym, polegających na umożliwieniu eksponowania jałowic rasy PHF w wieku 8–9 miesięcy życia oraz prezentowania jałowic rasy PHF odmiany RW jako odrębnej kategorii. Przewiduje się także dodanie następującego punktu w regulaminie: „Na Wystawie obowiązuje hodowców – wystawców Wystawowy Regulamin Etyczny”.  

Nadchodzące wydarzenia