„CGen korekcja” – ambitny projekt na rzecz zdrowych racic

W połowie maja br. odbyło się kolejne szkolenie dla korektorów racic w ramach realizowanego od kilku lat przez Centrum Genetyczne projektu „CGen korekcja”. Tym razem prelekcje z zakresu rozpoznawania chorób racic prowadziła dr n. wet. Andrea Fiedler. Swoją opinią o tym szkoleniu i projekcie „CGen korekcja” dzieli się jeden z uczestników – Tomasz Mielcarek, prowadzący w Jezierzycach w powiecie radziejowskim (woj. kujawsko-pomorskie) firmę pod nazwą Profesjonalna korekcja racic metodą holenderską Tomasz Mielcarek.

tekst i zdjęcia: RYSZARD LESIAKOWSKI

W opinii Tomasza Mielcarka zauważalny jest systematyczny rozwój projektu „CGen korekcja”, czego dowodem było tegoroczne szkolenie dla korektorów racic prowadzone przez
dr n. wet. Andreę Fiedler

Jakie miał Pan oczekiwania przystępując w tym roku do uczestnictwa w szkoleniu rozpoznawania chorób racic w ramach programu „CGen korekcja”?
Na tegoroczny udział w tym szkoleniu zdecydowałem się, ponieważ chciałem zweryfikować i rozwinąć swoje umiejętności diagnozowania schorzeń racic pod okiem dr n. wet. Andrei Fiedler, która jest międzynarodowym autorytetem w tym zakresie. Ugruntowanie i pogłębianie wiedzy dodaje pewności siebie w codziennej pracy, a przekonanie, że wykonuje się ją poprawnie, daje duży komfort. Oczekiwałem także, że na tym szkoleniu poznam nowe techniki diagnozowania schorzeń racic, i się nie zawiodłem. Prelegentka z Niemiec zaprezentowała praktyczne wykorzystanie aparatu USG do obrazowania chorobowych zmian na racicach. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ z takim wykorzystaniem aparatu USG zetknąłem się pierwszy raz.

Jakie znaczenie ma umiejętność diagnozowania chorób racic?
Moim zdaniem poprawne rozpoznawanie chorób racic jest podstawą skutecznej terapii i profilaktyki. Dobrze postawiona diagnoza zwiększa szansę na szybkie wyleczenie chorej racicy, co się przyczynia do zmniejszenia strat powstałych w wyniku spadku produkcji mleka. Ponadto trafne stawianie diagnoz jest istotne dla realizacji projektu „CGen korekcja”. Niezmiernie ważne jest, aby wszyscy korektorzy uczestniczący w tym projekcie umieli poprawnie przyporządkować objawy do konkretnej choroby racic. Jest to podstawa wysokiej jakości zbieranych danych o zdrowotności racic bydła mlecznego utrzymywanego w naszym kraju.

Podczas praktycznych zajęć szkolenia dla korektorów racic dr n. wet. Andrea Fiedler zaprezentowała m.in. wykorzystanie aparatu USG do obrazowania zmian chorobowych racic

Czy aplikacja „CGen korekcja” jest pomocna w codziennej pracy?
Aplikacja pomaga mi w codziennej pracy, ponieważ z rejestrowanych zdarzeń na racicach powstaje historia występujących chorób racic u poszczególnych krów, mamy także wgląd, jaka jest sytuacja w tym zakresie w całym stadzie. Gdy np. dzisiaj jestem w stadzie i trafia do mnie chora sztuka, to mogę sprawdzić w aplikacji, jaka była sytuacja podczas mojej poprzedniej wizyty, tj. 4–6 miesięcy wcześniej. Z danych dostępnych w aplikacji mogę dowiedzieć się, czy schorzenie wystąpiło pierwszy raz na racicy, czy też podjęte leczenie okazało się nieskuteczne. Z danych historycznych dowiemy się także, czy mamy do czynienia z nawrotem choroby. Ponadto aplikacja ułatwia rozliczanie się z hodowcami za moją usługę. Każdą moją wizytę w stadzie wieńczy zestawienie generowane przez aplikację, obejmujące np. liczbę sprawdzonych krów, liczbę założonych bloków i opatrunków. Można też szybko podsumować wizytę w stadzie w kontekście zapłaty za moją usługę. Na podstawie danych zgromadzonych w aplikacji można także ocenić skuteczność prowadzonej profilaktyki. Mogę też monitorować stosowanie się hodowcy do moich zaleceń.

Które funkcjonalności tej aplikacji są dla Pana szczególnie cenne?
Jak wspomniałem wcześniej, dla mnie szczególnie ważne jest gromadzenie danych historycznych o zdrowiu racic u poszczególnych krów i w całym stadzie. Dzięki tym informacjom mogę wybrać najlepszą w danych okolicznościach terapię. Z tej aplikacji dowiem się, na jakim etapie rozwoju było dane schorzenie podczas poprzedniej wizyty, np. czy zapalenie skóry palca było w fazie M1, M2, czy też M4. Na podstawie zebranych danych mogę sprawdzić skuteczność terapii, tj. czy choroba ustępuje, czy też nie. Mogę też wywnioskować, czy hodowca podjął kroki, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się tego schorzenia w stadzie. Czy stosuje kąpiele racic, czy podjął działania na rzecz poprawy warunków higieny. Ponadto informacje zbierane są przez wiele lat, dzięki temu wiem, jaki jest trend w stadzie, jakie problemy dominują. Te informacje ułatwiają opracowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie zdrowia racic.

Czy aplikacja ułatwia współpracę z hodowcami i w jakim zakresie?
Aplikacja ułatwia współpracę z hodowcami, ponieważ mając do niej dostęp, mogą monitorować naszą pracę. Dzięki temu wzajemne relacje budowane są na konkretnych danych. Hodowca dokładnie wie, jakie zabiegi były wykonywane u poszczególnych sztuk oraz otrzymuje wskazówki odnośnie do dalszego postępowania. W aplikacji korektor ma możliwość zapisania dodatkowych zabiegów, które hodowca może wykonać samodzielnie. Może to być np. zalecenie wymiany bandaża na racicy po trzech dniach. W przyszłości hodowcy będą mogli wykorzystać aplikację do weryfikowania krów do ponownej korekcji racic. Dzięki temu podczas mojej wizyty w gospodarstwie trafią do mnie krowy, które powinny do mnie trafić, a nie sztuki przypadkowe. W aplikacji można będzie np. zaplanować, że korekcja jest wykonywana co cztery miesiące, i otrzymamy listę krów, które spełniają ten warunek. Jest to oszczędność czasu dla hodowcy i dla mnie. Moim zdaniem aplikacja znacznie ułatwia monitorowanie zdrowotności racic oraz organizację pracy w tym zakresie.

Od kiedy uczestniczy Pan w projekcie „CGen korekcja” i jak go Pan ocenia?
W tym projekcie uczestniczę od początku jego powstania, już około czterech lat. Jestem zadowolonym użytkownikiem aplikacji. Projekt „CGen korekcja” oceniam bardzo dobrze. Cały czas zauważalny jest jego rozwój, pojawiają się nowe inicjatywy zespołu pracowników CGen. Moim zdaniem jest to dobry krok w kierunku rozwoju hodowli bydła mlecznego w naszym kraju. Jest szansa, że w Polsce wkrótce będzie można doskonalić genetycznie bydło w kierunku zdrowotności racic krów mlecznych.  

Nadchodzące wydarzenia