Nowe cechy w raporcie RW-7 od stycznia 2021

W 2020 r. w grudniowej ocenie wartości hodowlanej po raz pierwszy zostały opublikowane wartości hodowlane zwierząt pod względem wydajności i zawartości laktozy, cech zdolności udojowej (SOM oraz TEM), cech związanych z przebiegiem porodu (PPB, PPM, PCB, PCM).

tekst: Bożena Gubała, PFHBiPM

Hodowcy, którzy korzystają z raportu RW-7 i zamawiają „Wyniki oceny wartości hodowlanej krów”, mają dostęp do oszacowanych wartości dla powyższych ośmiu nowych cech dla krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej utrzymywanych w swoich stadach.

Raport zawiera informacje o wartości hodowlanej krów żyjących w ocenianym stadzie, dla których taka wartość została oszacowana w trakcie ostatniej (najnowszej) wyceny. Są to wyniki oficjalnej wartości hodowlanej, zatem na wykazie pojawią się krowy z typem oceny genomowej, zmieszanej lub konwencjonalnej.

Hodowcy zainteresowani aktualną wartością hodowlaną swoich krów mogą zamówić raport RW-7, który będzie dostarczany każdorazowo po pierwszym próbnym udoju, następującym po udostępnieniu nowej wyceny wartości hodowlanej krów. Raport RW-7 jest raportem wielostronicowym, w postaci wykazu zwierząt, przy czym kolejność krów uzależniona jest od życzenia hodowcy. Krowy mogą być uporządkowane według numerów rejestracyjnych, numerów oborowych lub według wartości indeksu produkcyjnego (malejąco).

W raporcie dodane zostały wiersze i kolumny umożliwiające zaprezentowanie nowych cech, a jednocześnie usunięta została ostatnia kolumna wykazu opatrzona nagłówkiem „Uwagi”, ale oznaczenia literowe dotychczas w niej stosowane, które są związane z kwalifikacją matek buhajów, zostały przeniesione do informacji podstawowych w kolumnie drugiej. Aktualnie litery K, M, D, MS, R pojawiają się pod nazwą krowy (po prawej stronie) i oznaczają odpowiednio:
K – kandydatka na matkę buhajów
M – zakwalifikowana na matkę buhajów
D – zdyskwalifikowana kandydatka na matkę buhajów
MS – skreślona matka buhajów
R – zakwalifikowana na matkę buhajów, ale nie objęta planowym kojarzeniem

O nowych, powyższych cechach w ocenie pisaliśmy w dwóch poprzednich wydaniach „Hodowli i Chowu Bydła”. 

Nadchodzące wydarzenia