DOCZKA 99 nie tylko w budowie doskonała

Doczka 99 PL005228047769 jest jedną z trzystu krów produkujących mleko na fermie w Osięcinach.

tekst: Anna Siekierska, PFHBiPM; zdjęcie: PhotoTEAM

Urodziła się 7 stycznia 2012 roku. Już w młodym wieku nie należała do przeciętnych jałówek. Wyróżniała się na tyle pięknym eksterierem, że zgłoszono ją w 2013 roku, choć w dodatkowym terminie, na XXVI Krajową Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. I chyba nikt w Osięcinach nie żałował później tej decyzji, gdyż Doczka 99 w kategorii czarno-białych jałowic rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej w wieku od 16 do 18 miesięcy została przez sędziego ustawiona na drugiej pozycji, tuż za młodszą o miesiąc Łozą z Gałowa, uzyskując tytuł wiceczempiona. Ten pierwszy wystawowy sukces przypieczętował puchar czempiona zdobyty przez Doczkę 99 w lipcu tego samego roku na regionalnej wystawie w Minikowie, gdzie była bezkonkurencyjna w swojej kategorii wiekowej. Wyjazdy i pobyty na wystawach nie zaważyły na przebiegu ciąży jałówki i w pierwszy dzień roku 2014, niemal dokładnie w wieku dwóch lat, Doczka 99 została krową pierwiastką, powiększając pogłowie bydła w OHZ Osięciny o dwie córki buhaja o imieniu Wyman. Zanim jeszcze pokazała swój potencjał do produkcji mleka, oceną typu i budowy w miesiąc po wycieleniu zostały potwierdzone walory pokroju tej niezwykłej krowy. Szczególną uwagę klasyfikator zwrócił na świetne położenie wymienia dzięki wysokiemu tylnemu i mocnemu przedniemu zawieszeniu. Ponadprzeciętne oceny Doczka 99 otrzymała także za nogi i racice, a piękne suche stawy i płaskie, mocno wysklepione żebra zaprocentowały przy ocenie jej struktury kostnej i charakteru mlecznego. W czasie trwania pierwszej laktacji krowy potwierdziło się, że jest ona równie piękna, co wydajna. Podczas pierwszej 305-dniowej laktacji Doczka 99 PL005228047769 wyprodukowała 13,791 kg mleka, w tym 434 kg tłuszczu i 415 kg białka. Kolejne laktacje kończyła z jeszcze wyższymi wynikami, w aktualnej (czwartej) przekraczając 15 tys. kg mleka, w sumie na koncie mając ponad 74 tys. kg mleka. Wprawdzie między pierwszym a drugim jej wycieleniem minęły aż 22 miesiące – co może świadczyć o tym, że jednak młody organizm na zregenerowanie się po bliźniaczej ciąży i wysokiej pierwiastkowej produkcji potrzebował dużo więcej czasu – to późniejsze ocielenia występowały już bardzo regularnie i w książkowym niemal interwale między sobą. Doczka 99 PL005228047769 dotychczas urodziła cztery jałówki i jednego byczka. Buhaje używane w jej hodowli wskazują na chęć hodowcy, aby w pełni wykorzystać potencjał Doczki 99, choć badania jej genomu wykazały znaczną przewagę cech eksterieru nad genetycznymi założeniami dla produkcji mleka. Z tego też względu gPF nie osiąga wystarczająco wysokiego pułapu, aby krowa aktywnie uczestniczyła w programie stacji inseminacyjnej. Jednak bez wątpienia zapisze się w historii Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach jako wysokoprodukcyjny Excellent. Nieprzeciętnie wysoka produkcja mleka tej krowy cały czas idzie w parze ze znakomitym pokrojem. Będąc w drugiej laktacji, po raz pierwszy otrzymała doskonałą ocenę ogólną pokroju. W trzeciej laktacji, w maju 2017 roku, wystąpiła na XXVIII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, gdzie w kategorii krów PHF odmiany HO w trzeciej i dalszych laktacjach zdobyła złoty medal oraz została zreklasyfikowana pod względem typu i budowy, powtórnie otrzymując ocenę doskonałą EX. Złożyły się na nią: 93 punkty za ramę ciała i siłę mleczności, 90 punktów za nogi i racice oraz 88 punktów za wymię, co daje łączną notę 90 punktów. Osobiście mam nadzieję, że Doczka 99 zasili szeregi klubu 100-tysięcznic. Chciałoby się, aby takich krów było w naszej populacji jak najwięcej!  

Nadchodzące wydarzenia