Korekcja racic w Polsce na coraz wyższym poziomie

tekst: Agata Gindera, Katarzyna Rzewuska

 

Umiejętności polskich korektorów racic zostały wysoko ocenione przez austriackiego szkoleniowca – profesora Johanna Koflera. Weryfikacja umiejętności odbyła się podczas trzeciej edycji szkolenia wstępnego organizowanego w ramach projektu „CGen korekcja” we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Szkolenie obejmuje wykłady, podczas których szczególny nacisk kładziony jest na omówienie schorzeń racic zgodnie ze standardem ICAR („ICAR Atlas Zdrowia Racic”) i część praktyczną, na której szkoleniowiec omawia podstawowe zasady wykonywania korekcji w przypadku wystąpienia schorzenia, w odróżnieniu od zasad stosowanych podczas cięcia profilaktycznego.

Skuteczność podjętych działań terapeutycznych korektor może ocenić poprzez monitorowanie procesu leczenia. Jest to łatwe dzięki dostępowi do historii zgłoszeń wprowadzanych do aplikacji „CGen korekcja”. Korzystania z tego narzędzia dotyczyła druga część szkolenia. Znajomość zasad jego działania jest ważna dla osób przyłączających się do rejestrowania danych dotyczących zdrowotności racic, gdyż pozwala na szybką obsługę aplikacji w czasie wykonywania korekcji.

W szkoleniu wzięło udział 20 korektorów racic z 9 firm zlokalizowanych w województwach dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim i wielkopolskim. Umiejętnościami i wiedzą szczególnie wyróżnili się Dariusz Bałdyga, Piotr Jaźwiński, Daniel Tyborowski. Dzięki zakresowi tematycznemu szkolenia dopasowanego do potrzeb uczestników 88% z nich poleciłoby udział w szkoleniu innym korektorom.

Wiedzę z zakresu zdrowotności racic poszerzyli także doradcy ogólni PFHBiPM, którzy wzięli udział w części wykładowej. Jest to kolejny krok w kierunku świadczenia przez pracowników PFHBiPM kompleksowych usług doradczych na coraz wyższym poziomie.

Udział w szkoleniu stanowi dla korektora warunek przyłączenia się do projektu „CGen korekcja”. Ma zapewnić odpowiednie rozpoznawanie schorzeń i ich prawidłową rejestrację przy użyciu aplikacji. Dzięki temu gromadzone dane są odpowiednie do prowadzenia szerokiego zakresu analiz. Pozwalają na określenie częstości występowania schorzeń w czasie laktacji, z podziałem na infekcyjne i nieinfekcyjne oraz z uwzględnieniem informacji, na której nodze stwierdzono zmianę chorobową. Umożliwiają także ocenę podatności krów na choroby racic. Połączenie danych o statusie zdrowotnym z informacją rodowodową staje się podstawą do oszacowania genetycznej odporności na schorzenia racic, a w niedalekiej przyszłości cecha ta będzie mogła zostać uwzględniona w polskim indeksie selekcyjnym.  

Więcej informacji o projekcie „CGen korekcja” znajduje się na stronie internetowej Centrum Genetycznego www.cgen.pl/korekcja

Dziękujemy ubojni Murawscy sp. z o.o. sp. k. za przekazanie nóg bydła na cele szkoleniowe.

Nadchodzące wydarzenia