Druga edycja atlasu dostępna w języku polskim

Rozpoznawanie schorzeń jest pierwszym etapem ograniczania kulawizn w stadzie. Jest istotne, gdyż staje się podstawą szeregu decyzji, zarówno tych podejmowanych w trakcie pracy przez korektora racic, jak i bieżących, podejmowanych przez hodowcę. Decyzje te dotyczą częstotliwości kąpieli racic, działań związanych z ograniczaniem śliskości posadzki, poprawą wygody legowisk, a także ewentualnych zmian w dawce pokarmowej czy, w krańcowych przypadkach, brakowania poszczególnych sztuk. Dzięki realizacji projektu „CGen korekcja” w niedalekiej przyszłości decyzje będą dotyczyły także selekcji z uwzględnieniem informacji o poziomie genetycznej odporności na schorzenia racic, zwłaszcza Dermatitis digitalis.

trkst: dr Katarzyna Rzewuska

Kluczowe w rozpoznawaniu schorzeń jest jednakowe stawianie diagnozy przez wszystkie osoby rejestrujące informacje dotyczące korekcji. Funkcjonuje w tym zakresie międzynarodowy standard, opracowany przez ICAR. Grupa specjalistów czuwa nad jego stałą aktualizacją. Obecnie została opublikowana druga edycja opracowania „ICAR atlas zdrowia racic” w języku polskim. Jest ono dla nas szczególnie ważne, bo w dokumencie, który stanowi podstawę pracy korektorów na całym świecie, zostały zamieszczone zdjęcia wykonane przez Karola Jarocha – polskiego korektora racic. To duże wyróżnienie, ale też potwierdzenie siły, jaką niesie współpraca. Mamy nadzieję, że nowe wydanie atlasu, poszerzone o dodatkowe zdjęcia schorzeń, pozwoli jeszcze lepiej rozpoznawać poszczególne przypadki i skutecznie poprawiać zdrowie racic w stadach. 

Druga edycja „ICAR atlas zdrowia racic”: cgen.pl/korekcja/atlas

Nadchodzące wydarzenia