Trwają szkolenia z genomiki

– Skoro genotypowanie samic jest bardzo istotne dla opłacalności produkcji mleka, to dlaczego PFHBiPM nie wystąpiła do rządu o wsparcie finansowe w tym zakresie? – dopytywali hodowcy. – Robiliśmy to wielokrotnie – usłyszeli w odpowiedzi.

Tekst i zdjęcia: Radosław Iwański

Trwa cykl spotkań organizowanych przez Polską Federację, podczas których hodowcy uzyskują pogłębioną wiedzę z zakresu zastosowania i wykorzystywania technologii genomowej w produkcji mleka. W poprzednim wydaniu „Hodowli i Chowu Bydła” bardzo szeroko została zaprezentowana tematyka tych spotkań, dzięki czemu hodowcy mogli się z nią dokładnie zapoznać. Kolejne trzy spotkania poświęcone tym zagadnieniom odbyły się w Dorotowie (woj. warmińsko-mazurskie), Rzgowie (woj. łódzkie) i Nowym Skaszewie na Mazowszu, gdzie hodowcy dopytywali o możliwość dofinansowania genomowania samic ze środków finansowych pochodzących z państwowego budżetu. Producenci zdają sobie sprawę, że w dobie globalizacji produkcji mleka kolosalne znaczenie mają koszty produkcji. Te są niższe, gdy zwierzęta żyją dłużej i nie chorują. Tylko dzięki nowym cechom w ocenie wartości hodowlanej samic można redukować wydatki związane z chowem bydła.

Hodowcy w Nowym Skaszewie wysłuchali wykładów zacnych ekspertów: dr Agnieszki Nowosielskiej, dr Katarzyny Rzewuskiej i dr. Tomasza Krychowskiego, pracowników Polskiej Federacji. Dział Hodowli PFHBiPM zapowiedział już kolejne tego typu prelekcje w kolejnych regionach Polski.

Na Mazowszu zajęcia praktyczne z wykorzystania genomiki odbyły się w gospodarstwie państwa Żukowskich, położonym w Nowym Skaszewie. Znajdujące się w nim stado liczy 150 dojnych samic i 200 sztuk jałowic. Krowy są pod oceną wartości użytkowej od 1996 r. Od 5 lat dobór buhajów do inseminacji prowadzą selekcjonerzy PFHBiPM przy pomocy programu DoKo, a nie firmy zajmujące się importem nasienia. Hodowca do selekcji bydła wykorzystuje dobrodziejstwa genomiki. Laboratorium Genetyki Bydła w Parzniewie zgenotypowało 45 samic od 2015 r. Obecnie w gospodarstwie znajduje się 15 matek buhajów ze szczególnie wysoką wartością hodowlaną. Na przykład samica o imieniu Disco Janie po buhaju Gillespy w ostatniej wycenie wartości hodowlanej uzyskała indeks 136, zaś Luise 5 po Superstyle – 131. Hodowca współpracuje z Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt.

Nadchodzące wydarzenia