Ambrose 11 – utytułowana simentalska piękność z SK „Pępowo”

W ciągu ostatniej półtorej dekady Stadnina Koni „Pępowo” sp. z o.o. stała się jednym z bardziej znanych ośrodków hodowli bydła simentalskiego w Polsce i ważnym partnerem dla stacji inseminacyjnych w realizacji programu hodowlanego dla tej rasy. Stadnina nie poprzestała na doskonaleniu wyłącznie wyników produkcyjnych nowo utworzonego stada krów rasy SM, ale od 2013 roku najpiękniejsze pokrojowo sztuki zaczęła prezentować na ringach wystaw regionalnych i krajowych. Pierwszą krową, która rozsławiła SK „Pępowo” zdobytymi na ośmiu wystawach tytułami czempionów, w tym dwóch superczempionów prestiżowej Krajowej Wystawy Bydła Simentalskiego, jest Cindy (o. Romario), dziś w wieku 11 lat realizująca siódmą laktację, zbliżając się z życiową produkcją do 80 tys. kg mleka. Czy w jej ślady idzie Ambrose 11 PL005333341318 ? – to pytanie nurtuje zapewne hodowców z SK „Pępowo”.

tekst: Anna Siekierska

Ambrose 11 urodziła się 29 października 2016 roku na fermie w Pępowie. Jej pierwsze wycielenie w marcu 2019 roku sprowadziło na świat cieliczkę, która dziś zasila pępowskie stado jako dwukrotnie wycielona krowa. Rodzina Ambrose 11 powiększa się systematycznie, gdyż krowa ta ma już wnuczkę. Ambrose  11 jest obecnie w piątej laktacji, od trzech lat cieli się regularnie w styczniu każdego roku. Druga jej córka właśnie w tym roku dołączyła do dojnych krów w oborze. Krowa Ambrose 11 w listopadowym kontrolnym doju przekroczy życiową produkcję mleka 50 tys. kg. Maksymalną dotychczas czwartą laktację ukończyła z wynikiem 12 273 kg mleka o zawartości 3,58% tłuszczu i 3,41% białka. Jest wielce prawdopodobne, że długowieczność i wysoką produkcyjność otrzymała w genach po swojej matce, gdyż ta ubyła ze stada w siódmej laktacji, na liczniku produkcji mleka mając 70 tys. kg.

Podkreślić trzeba, że krowa Ambrose 11 już wyprzedziła pod względem pewnych osiągnięć nie tylko swoją matkę, lecz także wspomnianą wcześniej Cindy zwaną Zośką. Ambrose 11 była w sezonie 2020.2 kandydatką na matkę buhajów, ale nie została zakwalifikowana. W swoim dorobku ma także cztery występy na wystawach: jako pierwiastka w 2019 roku i jako krowa w trzeciej laktacji w 2021 roku wracała z Krajowej Wystawy Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej z pucharami czempiona dla SK „Pępowo”. W obecnym roku hodowca zaprezentował tę krowę, będącą w piątej laktacji, na XXX Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, co przyniosło jej tytuł wiceczempiona wśród krów rasy simentalskiej, oraz w sierpniu w Rudawce Rymanowskiej, gdzie zdobyła tytuł najpiękniejszej krowy i puchar superczempiona tej prestiżowej wystawy.

Ten piękny sukces wystawowy Ambrose 11 PL005333341318 został ukoronowany oceną doskonałą Excellent, której jeszcze nie ma krowa Cindy. Na ocenę ogólną Ambrose 11 (EX = 90 pkt) złożyły się oceny za: kaliber – 88 pkt, typ i budowę – 90 pkt, nogi i racice – 94 pkt, umięśnienie – 89 pkt, wymię – 90 pkt.  

Nadchodzące wydarzenia