Szwajcaria: pasza dla krów redukująca emisję metanu

Szwajcarski producent pasz UFA, należący do grupy Fenaco wprowadził w maju br. paszę mineralną dla krów mlecznych, która ogranicza emisję metanu ze żwacza. Rolnicy otrzymują ten dodatek paszowy bez dodatkowych kosztów, ale w zamian przekazują firmie Fenaco prawa do emisji dwutlenku węgla.

Tekst i zdjęcie: Ryszard Lesiakowski, źródło: fenaco.com

Zgodnie z długoterminową strategią klimatyczną Szwajcaria zamierza zmniejszyć o połowę emisję gazów cieplarnianych do 2030 r., a do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną. W tym kraju rolnictwo odpowiada za około 13 procent emisji gazów cieplarnianych. W hodowli zwierząt około 550 tys. krów w Szwajcarii emituje podczas fermentacji w żwaczu około 75 tys. ton metanu, co odpowiada 1,9 miliona ton ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Fenaco działa na rzecz ochrony klimatu

Ochrona klimatu jest również integralną częścią celów zrównoważonego rozwoju spółdzielni Fenaco, która zrzesza m.in. rolników i prowadzi różnorodną działalność gospodarczą. W maju 2021 roku spółka UFA, zależna firmy Fenaco wprowadziła mineralną paszę UFA 295 Biotin USC dla krów mlecznych. Zawiera naturalny dodatek paszowy Agolin® Ruminant innowacyjnej szwajcarskiej firmy Agolin SA. Zgodnie z eksperymentami naukowymi i testami terenowymi poprawia ona trawienie krów mlecznych i zmniejsza emisję metanu o 10 do 20 procent. Potwierdza to również raport Swiss CleanTech 2020 z Konfederacji Szwajcarskiej.

Ciekawy sposób finansowania proekologicznej paszy

Dzięki paszom przyjaznym dla klimatu szwajcarscy rolnicy aktywnie przyczyniają się do ochrony klimatu. Hodowcy otrzymują innowacyjną paszę bez dodatkowych kosztów, ale  Fenaco nie oferuje dodatku bezpłatnie. Jeśli rolnicy zaakceptują ofertę Fenaco, przekazują spółdzielni uprawnienia do redukcji emisji, które uzyskają dzięki żywieniu zwierząt paszami przyjaznymi dla klimatu.  Z kolei te prawa można  zamienić na certyfikaty dwutlenku węgla (uprawnienia do emisji CO₂). Zgodnie z zapowiedzią Fenaco ze środków uzyskanych ze sprzedaży certyfikatów dwutlenku węgla zamierza pokryć dodatkowe koszty związane z wdrożeniem nowej paszy hamującej emisję metanu powstającego podczas procesów trawiennych w żwaczu.  

Jak informuje Fenaco program jest obecnie weryfikowany przez niezależnego audytora, wyniki spodziewane są jesienią 2021 r. Jeśli walidacja zakończy się powodzeniem, to redukcję emisji metanu przez krowy firma będzie wymieć na zbywalne certyfikaty CO₂.

Nadchodzące wydarzenia