Rejestracja spożycia wody przez krowy pomaga w monitorowaniu stanu zdrowia

Firma smaXtec, wprowadziła ostatnio nową funkcję – TruDrinking, która dokładnie rejestruje pobór wody przez poszczególne krowy. Ma to pomóc rolnikom optymalizować produkcję mleka i odpowiednio zarządzać utrzymywanymi zwierzętami.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Farmers Guide

Optymalne zaopatrzenie w wodę jest niezbędne zarówno dla zdrowia, jak i jest wczesnym wskaźnikiem produkcji mleka. Chris Howarth, dyrektor globalnej sprzedaży smaXtec, uważa, że ​​credo „pij dużo wody” odnosi się zarówno do krów mlecznych, jak i do ludzi.

– Woda jest często zapomnianym składnikiem odżywczym w stadach mlecznych — mówi Howarth. – Jeśli krowa pije jej za mało, to spożycie paszy zmniejszy się, a wydajność mleka spadnie. Dzięki TruDrinking rolnicy mogą natychmiast wykryć wszelkie zakłócenia w normalnym zużyciu wody. Może to być wczesnym wskaźnikiem pojawiających się problemów zdrowotnych lub sygnalizować problem techniczny z zaopatrzeniem w wodę.

Technologia TruDrinking rejestruje, jak często i ile litrów wody dziennie zużywa każda krowa. Dane są pobierane bezpośrednio od krowy za pomocą unikalnego bolusa i aplikacji wspieranych przez sztuczną inteligencję, które mierzą wewnętrzne zmiany temperatury ciała po każdym cyklu pojenia. TruDrinking niezawodnie śledzi pobór wody, który jest monitorowany bez dodatkowego wysiłku za pomocą systemu czasu rzeczywistego smaXtec.

Ponieważ zachowanie związane z piciem jest ważnym wskaźnikiem zdrowia, TruDrinking dostarcza szczególnie cennych informacji na temat wycielenia. Tylko wtedy, gdy krowa pobiera wystarczającą ilość wody, jej apetyt zostaje pobudzony i zagwarantowane jest wysokie spożycie paszy. Ta wiedza jest zatem nieoceniona w zapobieganiu kosztownym chorobom metabolicznym.

TruDrinking zwraca również uwagę na kwestie praktyczne, takie jak problemy techniczne z zaopatrzeniem w wodę, takie jak awaria lub zamarznięcie poidła. Zmniejsza to ilość czasu poświęcanego na sprawdzanie poideł, ponieważ smaXtec ostrzega operatorów w przypadku nieprawidłowości, pomagając obniżyć koszty pracy.

TruDrinking jest zintegrowany z istniejącym systemem smaXtec i jest natychmiast dostępny jako nowa funkcja dla wszystkich gospodarstw smaXtec bez dalszej interwencji.

Dzięki całodobowemu monitorowaniu i optymalizacji czasochłonnych codziennych zadań cały proces pracy w gospodarstwach mlecznych może być bardziej wydajny. W ten sposób w istotny sposób przyczyniamy się do stabilności i rentowności hodowli bydła mlecznego na całym świecie.

Nadchodzące wydarzenia