Preparat enzymatyczny dla bydła

Podawanie krowom mocznika paszowego ułatwia pokrycie zapotrzebowania na białko, ale jego nieumiejętne stosowanie stwarza ryzyko zatrucia zwierząt. Ryzyko to jest eliminowane dzięki zastosowaniu preparatu enzymatycznego o nazwie Maxammon, oferowanego przez firmę Barbatus Trade sp. z o.o. Dzięki zawartości odpowiednich enzymów mocznik wymieszany ze zbożem ulega rozkładowi do amoniaku – bezpiecznego źródła białka dla mikroorganizmów żwacza. Zdaniem producenta korzyści wynikające ze stosowania preparatu Maxammon są następujące: po pierwsze – wyższe pH (z 5,5 na 9) samego zboża, co eliminuje ryzyko wystąpienia kwasicy; po drugie – zwiększa się strawność całej dawki pokarmowej; po trzecie – większa o ok. 4,5% zawartość białka w zbożu, co pozwala na obniżenie poziomu droższych komponentów białkowych w dawce; po czwarte – możliwość wykorzystania własnych zbóż do produkcji ulepszonej paszy treściwej. maxammon.pl

Nadchodzące wydarzenia