Mączka zwierzęca znowu zezwolona w paszach. Jednak nie dla krów!

Europejski zakaz dodawania mączki zwierzęcej do paszy został częściowo uchylony. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła wniosek o dopuszczenie przetworzonych białek zwierzęcych w paszach dla zwierząt pod pewnymi warunkami.

Mateusz Uciński na podstawie All about feed

Mączka zwierzęca z drobiu i owadów może być stosowana w paszach dla świń, a mączka zwierzęca ze świń i owadów jest dozwolona w paszach dla drobiu . Żelatyna i kolagen dla przeżuwaczy mogą być również dodawane do paszy dla zwierząt innych niż przeżuwacze. W przypadku przeżuwaczy zakaz stosowania mączki zwierzęcej w paszach pozostaje w mocy ze względu na ryzyko BSE. Całkowity zakaz spożywania mączki mięsno-kostnej został wprowadzony w 2001 r. podczas kryzysu BSE, gdy choroba ta rozprzestrzeniała się wraz z paszą.

Komisja Europejska oparła swoją decyzję na opinii naukowej Europejskiego Urzędu ds . Żywności i Bezpieczeństwa , EFSA. Na początku tego roku zarówno Parlament Europejski, jak i europejskie państwa członkowskie reprezentowane w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (Scopaff) głosowały już za przyjęciem wniosku.

Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides postrzega tę decyzję jako kamień milowy w dążeniu do bardziej zrównoważonego łańcucha żywnościowego. Zakłada, że ​​decyzja przyczyni się do dalszej poprawy łańcucha paszowego dla zwierząt. Według komisarza europejskiego decyzja dobrze wpisuje się w strategię „od pola do stołu”, która koncentruje się na zrównoważonym i konkurencyjnym europejskim rolnictwie.

W Europie obowiązują surowsze przepisy dotyczące mączki zwierzęcej niż w innych krajach. 40% mączki zwierzęcej zostało więc wywiezione do krajów spoza UE, aby tam zostać przetworzone na paszę dla zwierząt.

Nadchodzące wydarzenia