Czas karmienia a czas cielenia

Okres wycielenia jest krytycznym okresem w chowie krów i może być ono trudne zwłaszcza w miesiącach zimowych, kiedy noce są zdecydowanie dłuższe. Jak się okazuje, możliwa jest dość prosta zmiana w zarządzaniu stadem, która może spowodować, że więcej krów wycieli się w ciągu dnia.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Drovers.com

Wycielenie w ciągu dnia oznacza, że ​​cielęta przychodzą na świat w czasie wyższych temperatur, rodzące krowy są bardziej widoczne, przez co można szybciej udzielić im pomocy w razie potrzeby, a tym samym więcej cieląt jest uratowanych i żywych. Jaka jest zatem ta wspomniana wcześniej prosta zmiana w naszym stadzie, która prowadzi do wycielenia większej liczby krów w ciągu dnia? Otóż, jest nią karmienie krów w nocy.

Wiele badań potwierdza tezę, że karmienie krów o zmierzchu zwiększy liczbę zwierząt cielących się w ciągu dnia. Należy jednak pamiętać, że karmienie bydła wieczorem nie eliminuje całkowicie wycieleń nocnych, ale powoduje wyraźnie wyższy odsetek krów wycielonych w godzinach dziennych.

W jednej z największych przeprowadzonych prób badawczych, 1331 krów na 15 farmach w stanie Iowa w USA, było karmionych raz dziennie o zmierzchu, 85% cieląt w tych stadach urodziło się od 6:00 do 18:00. Co ciekawe, zmianę karmienia z porannego na wieczorne można wprowadzić w stadzie już na tydzień przed wycieleniem i praktycznie pewne jest, że przyniesie to korzyść w postaci większej liczbie cieląt urodzonych w ciągu dnia. Warto jednak pamiętać, że nocne karmienie przez kilka tygodni przed sezonem wycielenia jest jeszcze bardziej skuteczne w urodzeniu większej liczby cieląt w ciągu dnia.

Zbliżające się wydarzenia