Agnieszka Maliszewska (PIM) bierze udział w Misji Wyskiego Szczebla z komisarzem Januszem Wojciechowskim.

Trwa Misja Wysokiego Szczebla Europejskiego Komisarza do spraw Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego w Wietnamie i Singapurze. W delegacji bierze udział Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA.

Jednym z punktów programu było Mleczne Śniadanie – spotkanie ekspertów branży mleczarskiej. W imieniu całej grupy europejskich przedstawicieli sektora Agnieszka Maliszewska pełniła rolę moderatora rozmów.

Rozmowy dotyczyły najważniejszych kwestii związanych z sektorem mleczarskim. Uczestnicy spotkania, w tym Europejski Komisarz do spraw Rolnictwa Janusz Wojciechowski, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy Alexander Anton, dyskutowali na tematy dotyczące problemów całego sektora mleczarskiego, m.in. o trudnościach w dostawach gazu czy eksportu europejskich produktów.
Istotną kwestią pojawiającą się ostatnio w sektorze mleczarskim są działania różnych grup lobbujących na rzecz zastąpienia mleka napojami roślinnymi w programach szkolnych. Mleko w szkołach to projekt wspierany przez Unię Europejską, dlatego jest tak ważny podczas rozmów na spotkaniach wysokiego szczebla. Znaczącym problemem omawianym na Mlecznym Śniadaniu były sposoby zatrzymania młodych rolników w gospodarstwach mlecznych, ponieważ w ostatnim czasie obserwuje się narastającą falę rezygnacji z tego typu działalności.
W kolejnych dniach Misji Wysokiego Szczebla zaplanowano, m.in. spotkania z przedstawicielami wietnamskiej branży mleka, managerami sklepów wielkopowierzchniowych i importerami.

Udział w misji wysokiego szczebla możliwy jest dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Nadchodzące wydarzenia