Dzięki hodowli można wyeliminować choroby zakaźne

Teoretycznie możliwe jest wyeliminowanie chorób zakaźnych dzięki doskonaleniu genetycznemu bydła mlecznego. Do takiego wniosku doszli naukowcy Uniwersytetu i Centrum badawczego w  Wageningen (Holandia) – informuje holenderski portal veeteelt.nl.

Tekst i zdjęcie: Ryszard Lesiakowski, źródło: veeteelt.nl

Naukowcy połączyli modele genetyczne i epidemiologiczne – czego nigdy wcześniej nie robiono – i uzyskali zaskakujące nowe spostrzeżenia. – Zawsze zakładaliśmy, że hodowla mająca na celu poprawę zdrowotności wymion lub racic wpływa jedynie na odporność poszczególnych zwierząt. Ale jeśli zwierzę jest odporne na infekcje, to mniejsze jest prawdopodobieństwo, że zostanie zarażone, a to zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się infekcji. W rezultacie zmniejsza się także presja na infekcje, a wraz z nią prawdopodobieństwo zarażenia innych zwierząt – przytacza portal veeeteelt.nl. wypowiedzi adiunkta Pietera Bijma.

Zdaniem naukowca, wpływ hodowli na zmniejszenie liczby występowania chorób zakaźnych jest znacznie większy, niż wcześniej sądzono. Jednak, aby skutecznie ograniczyć presję na infekcje, postęp hodowlany w zakresie cech zdrowotnych musi następować szybko, ponieważ patogeny mutują. Jeśli wzrost odporności dzięki hodowli będzie wolniejszy niż tempo mutacji zarazków, to infekcja pozostanie w stadzie.

Większy efekt przy niższym współczynniku R

Badanie modelowe wykazało, że im mniej powszechna jest choroba w stadzie, tym efekty pracy hodowlanej są większe. Ma to związek ze współczynnikiem reprodukcji patogenów R, który informuje ile zwierząt zaraża chore zwierzę. – Jeśli współczynnik R jest wysoki, to wiele zwierząt w stadzie zostanie zarażonych. Wtedy nieznaczne obniżenie współczynnika R w drodze doskonalenia genetycznego nie będzie miało znacznego wypływu na rozprzestrzenianie się infekcji w stadzie. Ale jeśli współczynnik R jest niski, to hodowla może przyczynić się do zaniku infekcji – cytuje portal wypowiedź naukowca.

Eliminacja Mortellaro jest możliwa

Jaki informuje veeteelt.nl, naukowcy opracowali modele na przykładzie zakaźnej choroby racic  Mortellaro (zakaźne zapalenie skóry palca – Dermatitis digitalis). W ich opinii, teoretycznie możliwe jest całkowite wyeliminowanie Mortellaro w zamkniętym gospodarstwie poprzez połączenie działań hodowlanych i higienicznych.

Nadchodzące wydarzenia