HiChB 2019/10

Najważniejsze są wartości! Naturalnie – hodowlane!

Dla większości z nas krowa jest przede wszystkim producentem mleka.

Aby utrzymać produkcję na odpowiednim, stabilnym, poziomie, trzeba zadbać o kondycję stada, tak by zwierzęta w nim bytujące w jak największym stopniu spełniały nasze oczekiwania – zarówno te produkcyjne, jak i zdrowotne. I właśnie w takiej sytuacji sięgamy po narzędzia hodowlane, sprawdzamy indeksy, czytamy rodowody buhajów, oraz nabywanych zwierząt. Budujemy swoje stado, ponieważ idealną krowę trzeba sobie właśnie samemu zbudować, tak, aby spełniała nasze, konkretne wymagania dostosowane do potrzeb hodowli, w której przebywa. Aby to pokazać, właśnie analizie wartości hodowlanych poświęciliśmy październikowy numer „Hodowli i Chowu Bydła”.

Zaznaczyć trzeba, że analizę wartości hodowlanej buhajów rozpoczęliśmy w 2014 roku i nieprzerwanie wykonujemy ją po każdej publikacji oceny, czyli trzy razy do roku. Ocena 2019/2 jest oceną jubileuszową, bo nie możemy zapomnieć, że równo pięć lat temu po raz pierwszy w Polsce została opublikowana oficjalna genomowa ocena wartości hodowlanej buhajów. Gdy rozpoczynaliśmy pięć lat temu publikowanie naszych analiz wartości hodowlanej buhajów na łamach czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”, naszym celem było pokazanie przewagi wartości genetycznej buhajów ocenionych genomowo nad buhajami ocenionymi konwencjonalnie. Mamy nadzieję, że chociaż w minimalnym procencie przyczyniliśmy się do popularyzacji genomowej oceny wartości hodowlanej w Polsce.

W najnowszym numerze, również przedstawiamy analizę wyników sierpniowej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy HF biorących udział w polskich programach selekcji buhajów – pokazujemy jak z gospodarstwa tradycyjnie produkcyjnego uczynić hodowlane. Takie, z którego sztuki zyskują tytuł krowy excellent zcy też zbierają najwyższe laury na wystawach.

Październikowa edycja naszego miesięcznika to także prawdziwa kopalnia ciekawych artykułów dotyczących żywienia, zdrowia, czy ekonomii w gospodarstwie mlecznym. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Nadchodzące wydarzenia