Pożegnaliśmy Halinę Kapuścińską

Z ogromnym żalem informujemy, że odeszła od nas nasza Koleżanka i Współpracownica Pani Halina Kapuścińska – Przewodnicząca ZOZ NSZZ Solidarność przy PFHBiPM. W ostatniej drodze towarzyszyliśmy jej 5 września br. w kościele pw. Michała Archanioła w Daleszycach.

W imieniu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Panią Halinę pożegnał prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Halina Kapuścińska urodziła się 1 listopada 1952 r. – wspominał Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM. Była absolwentką Akademii Rolniczej w Lublinie o specjalności zootechnik.

Dążąc do poszerzenia swojej wiedzy ukończyła kilka kierunków podyplomowych, kursów i szkoleń. Pracę zawodową rozpoczęła w lipcu 1971 r. Ostatnie lata swojej ścieżki zawodowej skierowała do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, a następnie do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, gdzie zajmowała stanowisko zootechnika oceny. Obok pracy zawodowej Pani Halinie bliska była działalność na rzecz poprawy warunków pracy pracowników, dlatego też zaangażowała się w działalność organizacji związkowych. Przez wiele lat swojej społecznej działalności, poczynając od 1 października 2006 r., pełniła wiele istotnych funkcji. Działała aktywnie jako:
1) Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PFHBiPM,
2) Przewodnicząca Rady Pracowników w PFHBiPM,
3) Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w PFHBiPM,
4) Wiceprzewodnicząca Komisji BHP działającej w PFHBiPM,
5) Wiceprzewodnicząca Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność”,
6) Członek Krajowej Sekcji Rolnej NSZZ „Solidarność”,
7) Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

Za swoją wieloletnią działalność na rzecz rolnictwa oraz poprawy warunków pracy pracowników została w 2012 r. odznaczona Honorową Odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. Ponadto w 2016 r. otrzymała od zarządu PFHBiPM Złotą Honorową Odznakę Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Wieloletnia działalność Pani Haliny w Federacji, oparta na dialogu i dążeniu do wspólnego rozwiązywania trudnych spraw, rzuciła nowe światło na problemy pracowników. Przełożyło się to na polepszenie warunków ich pracy oraz zaowocowało dwukrotnym nominowaniem na jej wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka do konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, czego efektem było ogłoszenie Polskiej Federacji laureatem tego konkursu w latach 2012 i 2017.

Doceniając zaangażowanie i współpracę Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zgłosiła Panią Halinę do konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”, w którym otrzymała wyróżnienie Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach.

Pani Halina Kapuścińska zawsze godnie reprezentowała interesy pracowników, a ich dobro widziała przez pryzmat mocnej pozycji firmy. Zawsze oddana sprawie, sumienna w wykonywanych obowiązkach, nigdy nie odmawiała nikomu pomocy. Była nieprzeciętną negocjatorką. Miała ogromny udział w tworzeniu marki naszej firmy.

– Wymieniłem tylko jej główne osiągnięcia oraz zasługi ponieważ nie sposób wyliczyć wszystkich, także tych małych, ale jakże istotnych. Mówiąc o osiągnięciach nie zapominajmy, że to również życie osobiste, wychowanie dzieci, wnuków, a więc umiejętność powiązania życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. Zawsze na każdym spotkaniu była przygotowana do rozmów merytorycznie i otwarta na wspólny dialog – mówił prezydent.

– Odeszła osoba wyjątkowa, charyzmatyczna, której wartość jest nie do ocenienia. Odeszła nagle, zdecydowanie za wcześnie, pozostawiając pustkę, która będzie trudna do wypełnienia przez długi czas. Szczególnie będzie nam brakowało jej wsparcia przy rozwiązywaniu trudnych spraw. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. Żegnaj Halino, i spoczywaj w Spokoju – zakończył Leszek Hądzlik.  

Zbliżające się wydarzenia