Jak kulawizna krów wpływa na rentowność gospodarstw mleczarskich

Naukowcy odkryli, że kulawizna w stadach mlecznych może obniżyć rentowność netto gospodarstwa nawet o 17% z powodu zmniejszonej wydajności mlecznej, częstszego uboju i rosnących kosztów leczenia.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Journal of Dairy Science

Z kwoty 15 028 EUR związanej z hipotetycznym najgorszym scenariuszem mobilności, utrata wydajności mleka stanowiła 45%, a zwiększone koszty uboju stanowiły 29%, podczas gdy koszty leczenia związane z zaburzeniami racic stanowiły pozostałe 26%.

W badaniu, w którym modelowano ekonomiczny wpływ ocen mobilności krów mlecznych w irlandzkich systemach zarządzania opartych na wiosennych pastwiskach, postanowiono zobaczyć, jak różne poziomy kulawizny wpływają na rentowność gospodarstwa w stadzie liczącym 100 krów.

Umiarkowane lub ciężkie formy nieoptymalnej mobilności krów mlecznych wiążą się ze stratami wydajności, podczas gdy łagodne formy nieoptymalnej mobilności są powiązane z podwyższoną liczbą komórek somatycznych, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka uboju.

Celem badania przeprowadzonego przez naukowców z Moorepark Animal & Grassland Research and Innovation Centre w Irlandii było określenie konsekwencji ekonomicznych związanych z różnym rozpowszechnieniem i formami nieoptymalnej mobilności w stadach mlecznych wypasanych na pastwiskach w okresie wiosennego wycielenia.

Przewidywanie wyników mobilności
Opracowali nowy podmodel przewidujący wyniki mobilności, który został zintegrowany z istniejącym dynamicznym modelem stada wypasanego na pastwisku. Korzystając z dziennego kroku czasowego, model symuluje zaburzenia pazurów i wynikającą z tego ocenę mobilności poszczególnych krów. Symulowano wpływ krowy o różnych formach nieoptymalnej mobilności na produkcję i reprodukcję. Przeprowadzono symulację wpływu ekonomicznego, w tym kosztów leczenia, a także wpływu na produkcję i reprodukcję różnych poziomów nieoptymalnej mobilności.

Zespół przyjrzał się również różnym genetycznym predyspozycjom do problemów z poruszaniem się i ich interakcjom z zarządzaniem na poziomie stada. W sumie zasymulowano 13 scenariuszy reprezentujących typowe wiosenne stado wypasane na pastwisku ze 100 krowami mlecznymi.

Pierwszy scenariusz przedstawia doskonałe stado, w którym 100% krów miało wskaźnik mobilności równy 0 (mobilność optymalna) podczas całej laktacji. Pozostałe 12 scenariuszy stanowiło kombinację 3 różnych poziomów zarządzania stadem i 4 różnych poziomów genetycznych predyspozycji do nieoptymalnej mobilności.

Nadchodzące wydarzenia