Corteva odpowiada na wyzwania związane z bezpieczeństwem żywnościowym

11 października w warszawskiej Fabryce Norblina odbyła się konferencja firmy Corteva Agriscience, która przedstawiła nie tylko wyniki finansowe, ale także priorytety i główne kierunki rozwoju. Podczas spotkania zaprezentowano innowacyjne rozwiązania, proponowane polskim rolnikom na sezon 2024. Produkty te, dzięki swojej skuteczności i niskiej dawce substancji czynnej na hektar, pozwalają zwiększyć dochodowość upraw, a także spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju.

tekst i zdjęcia Mateusz Uciński, tkst: Corteva Agriscience

Corteva Inc. (NYSE: CTVA) to publiczna spółka operująca na skalę globalną, która łączy w sobie wiodącą w branży innowację, zaangażowanie klientów i sprawność wykonawczą, oferując rozwiązania odpowiadające na największe światowe wyzwania w rolnictwie. Corteva osiągnęła pozycję na rynku dzięki unikalnej strategii dystrybucji, a także zbalansowanemu i zróżnicowanemu w skali świata portfolio nasion, środków ochrony roślin oraz usług cyfrowych dla rolnictwa. Jako właściciel wielu z najbardziej rozpoznawalnych marek w rolnictwie oraz lider we wprowadzaniu nowych technologii, Corteva osiągnęła pozycję pozwalającą na długoterminowe wspieranie interesariuszy na wszystkich etapach łańcucha dostaw żywności i dostarczanie wartości zarówno producentom, jak i konsumentom żywności.

Andre Negreiros, Central and Eastern Europe Commercial Unit Leader w Corteva Agriscience, w trakcie swojej prelekcji ocenił, że w pierwszym półroczu 2023 roku Corteva osiągnęła lepsze wyniki niż rynek ogółem, pomimo trudności takich jak wojna w Ukrainie, wycofanie się z rynku rosyjskiego czy niekorzystnych warunków pogodowych i walutowych. Podkreślił jednocześnie, że we wszystkich krajach Europy Centralnej i Wschodniej – jak wynika ze wstępnych danych – Corteva zwiększyła udział w rynku ochrony roślin i utrzymała silną pozycję w segmencie nasion, pomimo spadków w powierzchni przeznaczonych pod uprawę kukurydzy w niektórych krajach. Na wolumen sprzedaży w segmentach ochrony roślin i nasion wpłynęły strategiczne działania w ramach portfolio oraz wycofanie się ze sprzedaży w Rosji.
Zaznaczyć trzeba, że Corteva Agriscience nadal mocno inwestuje w prace badawczo-rozwojowe i jest liderem w branży w tym zakresie. Każdego dnia firma przeznacza prawie 4 mln USD na badania i rozwój oraz realizuje ponad 3 tys. projektów rocznie. Tylko do końca 2023 roku przeznaczono 1,3 mld USD na inwestycje R&D w segmencie nasion (63%) i ochrony roślin (37%).
– Zrównoważone innowacje to esencja tego, kim jesteśmy – mocno zaakcentował Andre Negreiros. – Do 2025 roku 100% nowych rozwiązań Corteva będzie spełniało nasze kryteria zrównoważonego rozwoju.

Wśród zaprezentowanych nowości znalazły się herbicydy zawierające substancję czynną Arylex™ active: Starane™ Forte i Elipris™ (do ochrony zbóż) oraz LaDiva™ (do ochrony rzepaku). Corteva wprowadziła także nowy środek chwastobójczy do upraw kukurydzy (Principal™ Flex). Spółka rozszerza też portfolio fungicydów, wprowadzając środki bazujące na substancji czynnej Inatreq™ active (Questar™ i Queen™). LaDiva™ to nowy herbicyd (Arylex™ active), przeznaczony do stosowania jesienią solo, bez dodatku innych substancji czynnych. To rozwiązanie powschodowe, które skutecznie zwalcza chwasty w przypadku kłopotów z aplikacją produktów posiewnych, np. w sytuacji wystąpienia suszy lub nadmiernych opadów deszczu. Queen™ to nowy fungicyd, zawierający substancję czynną Inatreq™ active, która wyróżnia się całkowicie nowym miejscem działania. Środek działa w kompleksie III, hamując oddychanie mitochondrialne i zaburzając wytwarzanie ATP – głównego nośnika energii. Preparat zarejestrowany jest do stosowania w uprawach pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego i jarego oraz żyta ozimego. W badaniach AHDB Queen™ (Inatreq™ active z protiokonazolem) uzyskał najwyższą ocenę skuteczności zwalczania tej groźnej choroby – 5/5. Dodatkowo fungicyd, poprzez wysoki poziom ochrony, wykazuje pozytywny wpływ na jakość plonu, wyrównanie oraz MTZ.

Tym, co zapewne zaciekawi hodowców bydła mlecznego, są zaprezentowane przez Cortevę nowe odmiany hybrydowe kukurydzy, w tym m.in.: P8436, P8782, P9255, które wyróżnia potencjał plonotwórczy i stabilność plonowania, a także odporność na suszę oraz wysoka tolerancja na choroby grzybowe. P8436 to wczesny mieszaniec o FAO 230–240, a P9255 – średnio późny o FAO 260–270. Obydwie odmiany mają ziarno w typie dent i zostały wyhodowane w technologii Qptimum® AQUAmax®. To mieszańce typowo ziarnowe, kompaktowe, bardzo wysoko i stabilnie plonujące w uprawie na ziarno, nawet przy okresowych niedoborach wody, o doskonałym potencjale plonu ziarna i CCM i bardzo dobrej odporności na wyleganie. Rośliny są bardzo zdrowe, równomiernie dojrzewające, niskie, o mocnych i zdrowych łodygach. Kolby zdrowe, wyżej zawieszone, liście bardzo szerokie, szybko zakrywające międzyrzędzia. Ziarno grube, szybko dojrzewa i dobrze oddaje wodę. P8782 to najnowsza odmiana kukurydzy na kiszonkę Pioneer®, która w badaniach rejestrowych COBORU uzyskała 15,5 dt suchej masy z hektara więcej w porównaniu z wzorcem. Odmiana jest odporna na trudne warunki pogodowe, znakomicie plonuje, charakteryzuje się wyższą strawnością i energetycznością. P8782 to mieszaniec typu M3, szczególnie rekomendowany na kiszonkę, z ziarnem typu dent, który zapewnia wysoki poziom energii strawnej z hektara. Ten nowy mieszaniec daje wysokie plony biomasy, także w warunkach ograniczonej ilości wody. Odmiana została włączona do programu Strefa Kiszonki. Należy wspomnieć, że z powodu rosnącej presji szkodników glebowych, np. drutowców, od sezonu 2024 wszystkie odmiany kukurydzy Pioneer® są zaprawione teflutryną, a w podstawowym pakiecie LumiGEN™ Premium znajdują się:

  • fungicydowa zaprawa nasienna Redigo® M 120 FS (metalaksyl 20 g i protiokonazol 100 g/l), która chroni przed zgorzelą siewek powodowaną m.in. przez grzyby Fusarium spp. i Pythium spp.;
  • insektycydowa zaprawa nasienna (teflutryna w ilości 200 g/l), która chroni przed larwami drutowców;
  • biologiczna zaprawa nasienna Lumidapt Optima®, która stymuluje rozwój systemu korzeniowego, pozwala na lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody oraz pobudza rośliny do lepszego startu, zapewniając im szybszy i równomierny rozwój.

Za opłatą dostępny jest pakiet zapraw LumiGEN™ FULL, który zawiera dodatkową zaprawę nasienną odstraszającą ptaki – Korit® 420 FS (ziram w ilości 420 g/l). 

Nadchodzące wydarzenia