Krowy w roli tura

Do nietypowego zastosowania stada krów doszło w Szkocji, w rezerwacie Cairngorms, gdzie bydło pomaga w odbudowie populacji głuszca, który jest ukochanym, szkockim ptakiem.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Strathspey & Bodenoch Herald

Właśnie trwa się trzyletni projekt na terenie rezerwatu przyrody przy Nethy Bridge, mający na celu poprawę użyteczności dużych obszarów lasu dla głuszca. Ptak ten jest ikoną lasów sosny kaledońskiej, ale nastąpił poważny spadek jego populacji. Występowanie głuszców ograniczone jest tylko do kilku obszarów w Szkocji, a Strathspey jest ich ostatnią ostoją, gdyż około 83 procent ich populacji znajduje się tutaj.

Zespół szkockiego Królewskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (RSPB) w Abernethy pozyskał do swoich celów stado bydła, które ma pomóc w przetrwaniu głuszca. RSPB Scotland podkreśla, że projekt ten jest eksperymentem w kontroli roślinności i przyczyni się do szerszych wysiłków na rzecz uratowania tego ukochanego ptaka Szkocji.

Jego celem jest zmniejszenie ilości wrzosu w lesie i stymulowanie do wzrostu większej ilości borówki, która jest ważną rośliną pokarmową dla głuszca. Bydło ma zupełnie inny wpływ na leśne poszycie niż jelenie, ponieważ jest znacznie cięższe, bardziej podobne do dużych, obecnie wymarłych roślinożerców, takich jak tur.

By osiągnąć wyżej wspomniane zamierzenia, 200 hektarów Abernethy Forest stanie się nowym, tymczasowym domem dla stada krów należących do okolicznych hodowli. Kolejne 200 hektarów będzie zarządzane przez wykonawcę z Alford za pomocą zdalnie sterowanej „maszyny do cięcia”.

Ostatnie 200 hektarów pozostanie nietkniętych, aby działać jako kontrola, więc te dwie metody gospodarowania można będzie porównać ze sobą. Projekt ten opiera się na wcześniejszych, mniejszych próbach w Abernethy, a wyniki wskażą najlepszy sposób zagospodarowania terenu dla głuszca.

Stado bydła biorące udział w eksperymencie jest mieszanką wielu ras i zostało zaopatrzone w dzwonki.

Nadchodzące wydarzenia