Siedlce na koniec sezonu

Tradycją jest, że wraz z końcem lata i sezonu wystawowego mazowieccy hodowcy spotykają się w Siedlcach na Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym. Imprezie na ogół towarzyszyła wystawa bydła. Niestety, w tym roku program, z przyczyn epidemicznych został mocno okrojony i na ring nie wyszły najpiękniejsze krowy i jałówki z tego regionu, za to zorganizowano Konkurs Młodego Hodowcy.

tekst: RO Centrum, zdjęcie: Michał Rodak

W dniach 11–12 września 2021 roku podczas XXVII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Region Oceny Centrum zs. w Parzniewie zorganizowała Konkurs Młodego Hodowcy, w ramach którego odbył się pokaz 11 cieliczek, oprowadzanych przez najmłodsze pokolenie mazowieckich hodowców.

Mimo że, ze względu na ogólnoświatową epidemię koronawirusa, pokaz odbył się w reżimie sanitarnym, nie zniechęciło to gości i żądnej wrażeń publiczności. Trzeba przyznać, że młodzi hodowcy poradzili sobie z zadaniem bardzo profesjonalnie, by nie powiedzieć – brawurowo.

Po pokazie prezes Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka Waldemar Plantowski oraz dyrektor PFHBiPM RO Centrum Michał Rodak wraz z przedstawicielami firm wręczyli dzieciom biorącym udział w konkursie upominki, które ufundowała PFHBiPM, MZHBiPM oraz zaprzyjaźnione firmy.

Trzeba zaznaczyć, że na federacyjnym stoisku dużym zainteresowaniem cieszyła się także akcja QQ, czyli badanie pasz i zawartości suchej masy w kukurydzy, dzięki czemu hodowcy mogli określić optymalny termin zbioru tej rośliny. Z rozmów wynikało, że rolnicy byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w akcji i chętnie wezmą w niej udział w przyszłym roku. 

Nadchodzące wydarzenia